Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

CÁC BÀI THI KỆ PHẬT GIÁO

Sưu Tầm Tuyển Tập

01.Hô Thiền Buổi Sớm 2001

Pháp thân toả sáng ,buổi ban mai.

Tĩnh toạ lòng an ,miệng mỉm cười.

Ngày mới nguyện đi ,trong tỉnh thức.

Mặt trời trí tuệ ,rạng muôn nơi.

Ngưỡng mong đại chúng tinh tấn,

 nhiếp tâm thiền tập.

02.Hô Thiền Buổi Tối

Vững thân ngồi dưới ,cội Bồ-đề.

Ba Nghiệp lắng rồi ,hết thị phi.

Thâu nhiếp thân tâm ,vào chánh niệm.

Rõ soi diện mục ,thoát bờ mê.

Ngưỡng mong đại chúng tinh tấn,

 nhiếp tâm thiền tập.

03.Tóm Tắt Tứ Động Tâm

Đản sinh Ca-tỳ-la

Xuất gia Ma-kiệt-đà

Thuyết pháp Ba-la-nại

Nhập diệt Câu-thi-na.

04.Tóm Tắt Thập Đại Đệ Tử

trí ,Liên thông,thuyết Phú-na.

Tu không,Diên luận,Diếp đầu đà.

Thiên nhãn Na-luật,Ba-ly giới.

A-nan đa văn ,mật hạnh La.

2004

05.Phật tại thế thời, ngã trầm luân

Kim đắc nhân thân, Phật diệt độ

Áo não tự thân, đa nghiệp chướng

Bất kiến Như-lai, kim sắc thân

Đường Huyền Trang

Phật ở cõi đời, con (đang)chìm đắm

Nay được chiêm bái, thân Phật tượng

Buồn bã tự thân ,bao nghiệp chướng

Chẳng thấy Như- lai ,sắc thân vàng.

06.Miệng ta là hoa sen

Một phen đã hé nở

Toả hương thơm Phật Pháp

Gieo mầm giác cho người.

07.Có thì có tự mảy may

Không thì cả thế gian này cũng không

Thử xem bóng nguyệt dòng sông

Mới hay không có, có không là gì.

08.Ma ha đại pháp vương

Không ngắn cũng không dài

Xưa nay không đen trắng

Tuỳ chỗ hiện xanh vàng

09. Hữu xạ tự nhiên hương

Hà tất đương phong lập

Mùi thơm tự lan ra

Cần chi phải nhờ gió

Quang Nam 2004

10.Cư Trần

Ở đời vui đạo cứ tuỳ duyên

Đói đến thì ăn mệt ngủ liền

Trong nhà của báu thôi tìm kiếm

Đối cảnh tâm không hỏi chi thiền.

Trần Nhân Tông

11.cửa không chẳng chịu ra

Quá ngu chui cửa sổ

Giấy cũ trăm năm dùi

Bao giờ được ra khỏi

Thần Tán

12.Ta sớm bao năm chuyên học vấn

Từng viết sớ sao tìm Kinh-luận

Phân biệt danh tướng mãi không thôi

Vào biển đếm cát tự chuốc hận

Quả đáng bị Như-lai quở trách

Châu báu của người có gì ích

Lâu nay đắn đót rõ công suông

Uổng bấy làm thân phong trần khách

Chứng-đạo-ca

13.Suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì

Lo ăn lo mặc chuyện áo y

Ăn mặc đủ rồi lại nghĩ suy

Phòng trung còn thiếu vợ đương thì

Vợ đẹp hầu non đều có đủ

Ra vào xe ngựa lấy đâu đi

Ngựa đã thành bầy xe đã sẵn

Lại lo ruộng ít khó thu chi

Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu

Sợ không quan chức bị người khi

Tam phẩm tứ phẩm còn chê nhỏ

Ngũ phẩm thất phẩm có ra gì

Nhất phẩm vừa lên quan têt tướng

Lại muốn làm vua chắc có khi

Thoả lòng lên được ngôi thiên tử

Mơ ước thành tiên sống trường kỳ

Tham vọng leo thang không dừng nghỉ

Vô thường chợt đến ôm hận đi.

14.Một mai vô thường đến

Mới hay mộng huyễn thân

Muôn việc đem chẳng được

Chỉ nghiệp theo thức thần

15. Ba cõi luân hồi thật khá thương

Sinh sinh ,tử tử khổ vô lường

Sám hối tiền khiên trừ tội chướng

Quy y Tam-bảo thoát sáu đường.

16.Cuộc đời như giấc chiêm bao

Công danh phú quý khác nào lửa diêm

17.Của đời trả lại cho đời

Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng?

18.Kệ Khai Kinh

Phật nhiếp Kim-liên hạ Thứu-phong

Pháp khai Bảo- tạng ly Long-cung

Tăng tòng Nội-uyển biệt Thiền-định

Tam-bảo lâm đàn pháp hội đồng.

Nam mô khai Bảo-tạng Bồ-tát.

19.Thầy tu đâu có luyến gia môn

Mây nước là nhà ,tịch diệt tông

Hoa tuệ sáng ngời in lối đạo

Thuyền nan một lá thảnh thơi hồn

HT Tế Công

20.Lấy tâm thiên hạ làm nhà

Nụ cười thiên hạ bài ca của mình.

HT Thông Bửu

21.Quan niệm của đạo- Nho và Năm- giới trong đạo Phật:

1.Thủ –nhân bất Sát

2.Thanh- túc bất Đạo(trộm)

3.Trinh- khiết bất Dâm

4.Thủ- tín bất Khi(dối)

5.Tận- hiếu bất Tửu(rượu)

Lược nghĩa:

Vì giữ trọn lòng nhân, là không sát sinh

Biết sống tự vừa đủ , là không trộm cướp

Giữ lòng mình thanh khiết, là không phóng túng

Trọn giữ vững đức tin, là không dối trá

Tột cùng sự hiếu thuận,là không rượu chè.

22.Bể nghiệp mênh mang khó đoạn không chi hơn ái.

Cõi trần man mác dễ phạm duy chỉ có sát sinh”

23.Người khác cưỡi ngựa, mình cưỡi La

Tủi thân sao lại, kém người ta

Quay đầu chợp gặp, ông xe đẩy

Mới thấy vẫn còn, hơn người xa.

24.Ngàn gian nhà rộng thênh thang

Đêm nằm ngủ, chỉ vài gang là vừa.

Tiền muôn bạc vạn thãi thừa

Ngày ăn ba bữa, cất chừa làm chi

25.Phật ngôn: “ Nhân tùng ái dục sinh ưu ,tùng ưu sinh bố, nhược ly ư ái, hà ưu ,hà bố”

Đức Phật dạy: Con người ta do từ ái dục tham đắm, si mê mà sinh ra khổ não,đau buồn; rồi từ khổ não ấy lại sinh lo sợ, mất mát, chia lìa. Nếu xa lìa, giảm bớt lòng tham đắm, say mê dục lạc thì đâu còn khổ não với sợ hãi lo toan kia.

26.“Tri túc chi nhân,tuy ngọa địa thượng du vi an lạc.Bất tri túc chi nhân ,tuy xứ thiên đường diệc bất xứng ý”

Người biết tự vừa đủ tuy nằm dưới đất cũng thấy an lạc, người không biết tự vừa đủ tuy ở cõi thiên đường cũng không vừa ý mình được.

27.Người kia nóng giận nói ồn ào

Chẳng lẽ ta đây cũng thế sao

Họ đã cọc cằn thêm ta nữa

Thành ra ta họ giống như nhau

Bởi thế nên ta cứ mỉm cười

Dù ai nói bậy vẫn vui tươi

Mặc tình ai cố tâm gây sự

Ta vẫn yên vui giữ nụ cười.

28. Cái đèo danh lợi đứng cheo leo

Lổm chổm chông gai cũng cố trèo

Đã biết đầm đìa bao máu lệ

Mà còn lủi thủi bước chân theo

Tỉnh ra mới biết trên đường ấy

Thân bọt mà ôm lấy cánh bèo

Ví thử người đời đều tỉnh ngộ

Biển trần dù đục cũng trong veo.

29. Đi trong cõi mộng ta đừng mộng

Đứng giữa đất trời chẳng ngóng trông

Ngồi đây soi bóng mình qua lại

Nằm ngủ mơ màng thấy tánh không

30. Cuộc thế vần xoay khổ mới vui

Biết sao là khổ biết sao vui

Vui trong tham dục vui rồi khổ

Khổ để tu hành khổ hoá vui

Tâm luôn hoan hỷ thì không khổ

Lòng chấp chặt hoài chẳng có vui

Người đời mãi vướng trong vòng khổ

Nếu biết học tu ắt sống vui

31.Thành Bại

Thành là kết quả, bại tan tành

Bại cũng là bài học rất nhanh

Thành nếu tự kiêu, thành sẽ bại

Bại mà vững chí, bại sau thành

Thành là cửa mở lên sự nghiệp

Bại vốn chỗ nương luyện trí mình

Thành nếu gian tà, thành chẳng đúng

Bại mà kiên định đấng anh hùng.

32.Tiền Bạc

Bạc ác chi mi lắm hỡi tiền

Mi làm nhân loại hoá ra điên

Mi tô mặt lạ đen ra trắng

Mi vẽ nhân tình thẳng hoá xiêu

Mi xô nhân nghĩa vào một xó

Mi đạp luân thường ngã rồi nghiêng

Mi xui thế giới tranh nhau mãi

Bạc các chi mi lắm hỡi tiền!

33.Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng

Ấy mùa báo hiếu lễ Vu-lan

Chạnh lòng nhớ đến ơn sinh dưỡng

Thổn thức tàn đêm giọt lệ tràn.

34.Áo ai cài cánh hoa hồng

Thắm tươi tình mẹ như đồng lúa xanh

35.Tiết Vu-lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục

Mùa báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao.

36.Sáu chữ hồng danh ( Xem thêm bài 43, 44, 45,46 )

Nam Mô A Di Đà Phật

Chữ Nam thời bớt lòng tham

Thập phương tri túc chớ làm bất nhân

Chữ thời dẹp hoả sân

Thời lòng giải thoát tinh thần từ-bi

Chữ A thời chớ ngu si

Một niềm tín kính chẳng nghi tâm mình

Chữ Di thời chớ sát sinh

Trước là độc dữ sau khinh mọi loài

Chữ Đà thời chớ ái tài

Vẹn ngay chớ lấy của ai chăng là

Chữ Phật thời chẳng gian tà

Một niềm trung chính tại gia mặc lòng.

37.Tịnh Độ

Ta-bà Tịnh-độ ở đâu xa

Chỉ tại lòng ta niệm chính tà

Chánh niệm trang nghiêm thành tịnh độ

Tà tâm vận chuyển hoá Ta-bà

Vô-tâm Chánh-trí là tâm Phật

Hữu ý mê tình ấy tánh ma

Tà-chánh đều vong Vô-lậu giới

Ta-bà Tịnh-độ ở tâm ta.

38.Tát cạn sông mê là việc khó

Lập bằng bể khổ dễ gì đâu

Tuy nhiên dễ khó đâu do cảnh

Chỉ tại lòng người quyết hay không.

39.Trích Kinh Điềm Lành

Kẻ nào khiêm tốn với muôn người

Yêu mến nữ nam mọi gái trai

Đứng trước lời bình không đáp lại

Sẽ mang hạnh phúc đến cho đời

40.Gặp hiểm nguy người có trí nhanh

Chẳng khinh đồng nghiệp bạn đồng hành

Chẳng khoe dòng trí, giàu gia cấp

Hạnh phúc cho đời ắt khởi sinh.

41.Vô Thường

Ta còn để lại gì đây

Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi

Lang thang từ độ luân hồi

U minh nẻo trước xa khơi dặm về

Trông ra bến thảm bờ mê

Nghìn thu lửa chớp, bốn bề một phương

Ta van cát bụi bên đường

Dù nhơ dù sạch đừng vương gót này.

42. PHẬT TỬ TẠI GIA

Quý thay Phật tử tại gia,

Nam xưng Bà tắc, nữ là Bà di,

Dốc lòng tin quy y Tam Bảo,

Chí thành theo chính đạo Từ bi,

Tham lam, hờn giận, ngu si,

Ba thứ độc ấy tránh đi chớ gần.

Giữ trọn vẹn hiếu nhân sau trước,

Ðể báo đền công đức tứ ân,

Ơn cha mẹ muôn phần trọng đại,

Ơn nước nhà rộng rãi bao la,

Ơn quần chúng giúp đỡ ta,

Ơn thầy ơn bạn đều là cao sâu.

Trong gia đình cùng nhau thực hiện,

Cha mẹ hiền con cháu hiếu trung,

Anh em thân thích vợ chồng,

Như nước với sữa vui chung thuận hòa,

Từ ý nghĩ cùng là lời nói,

Việc làm nên xét lại hai ba,

Những điều độc ác phải xa,

Chuyên tu phúc tuệ để mà độ thân.

Bao điều hay ân cần khuyên nhủ,

Cho mọi người theo đó cùng tu,

Mong sao khắp cả hoàn cầu,

Không còn người ác chẳng đâu lo phiền.

Khỏi nghe tiếng kêu rên thảm khốc,

Hết hẳn người than khóc đau thương,

Tội kia phúc nọ đôi đường,

Dở hay tốt xấu như gương soi mình.

Hơi trông thấy tâm mình tự rõ,

Ðau khổ thì nhăn nhó hiện ra,

Khi vui vẻ lúc an hòa,

Mặt như hoa nở trăng đà tròn xoe.

Nhân đã tạo quả kia tất kết,

Tự tâm mình suy xét hiểu ngay,

Dở hay, hay dở, dở hay,

Dở hay bao cũng tâm này mà ra,

Muốn khỏi tội phải xa lánh ác,

Cầu phúc cần bồi đắp thiện căn,

Muốn ăn quả phải trồng nhân,

Nhân nào quả ấy chẳng phần nào sai.

Người sinh ở đời này hưởng thụ,

Phúc tội mình gây đủ từ xưa,

Mỗi người mỗi cảnh khác xa,

Nhìn xem nét mặt đúng là không sai.

Suy gẫm khắp đông tây kim cổ,

Không người nào giống cả như nhau,

Chính vì ngay lúc ban đầu,

Không ai nghĩ đúng như nhau một chiều.

Gây thiện ác mọi điều không giống,

Hưởng thụ nay thành cũng khác nhau,

Người không suy trước nghĩ sau,

Qua trăm năm dễ tìm đâu ra mình,

Bao của cải cũng đành vất bỏ,

Bao người thân còn có ai nhìn,

Riêng mình theo với nghiệp duyên,

Vào sinh ra tử trong miền trầm luân.

Nay may đã được gần Phật pháp,

Quy y rồi cận phát tâm tu,

Tháng ngày cố gắng công phu,

Mở mang phúc tuệ sao cho vẹn toàn,

Suốt đời đời cần chuyên ra sức,

Dốc lòng thành tích đức tu nhân,

Làm ăn chân chính kiệm cần.

– Trích trong “Gia đình Giáo dục”

Sa môn Trí Hải soạn Chùa Quán Sứ Hà Nội ấn hành 1956

43.Tứ Kệ Tĩnh Tâm

Chữ NAM theo nghĩa cố tầm

Niệm Phật là niệm cái tâm vậy mà

Thường tình tánh nóng của ta

Phải mau dập tắt, lòng tà bỏ đi.

Chữ MÔ cũng rán làm y

Tâm không lẳng lặng vướng chi việc trần

Rán mà giữ giới chuyên cần

Phàm tâm dứt bỏ đặng gần Thánh Tiên.

Chữ A là giữ cho yên

Dưỡng tâm, dưỡng tánh lại chuyên dưỡng thần

Ngồi nằm đi đứng ân cần

Tùng tâm biệt niệm nhất trần biệt vô.

Chữ DI sâu nghĩa rán mò

Khí tinh nơi thận cần cho đủ đầy

Khuyên đừng dâm dục tạo gây

Báu nhà gồm hết đủ đầy thần thông.

Chữ ĐÀ có nghĩa sáng trong

Quán soi mọi vật khắp trong cảnh đời

Biển trần sóng bủa chơi vơi

Đạo mầu tịch chiếu rạng ngời thân tâm.

Chữ PHẬT là nói cái mầm

Hãy đem trí não mà tầm cho ra

Thế gian lựa giống nơi ta

Quỷ, Ma, Trời, Phật cũng là tại tâm.
 anhnhiendang.com()

44.NIỆM PHẬT TRÌ NGŨ GIỚI

NAM thứ nhất lòng nhơn bất SÁT

Khắp chúng sanh bác ái từ bi.

Chữ  bỏ hết ái si

Chớ ham DÂM DỤC mà suy đọa hoài.

A tam thứ bỏ ngoài THÂU ĐẠO

Vật của người chớ háo, chớ ham.

Chữ DI nên dứt nói xàm

Bốn điều VỌNG NGỮ chớ găm vào lòng.

ĐÀ đệ ngũ sáng trong soi trí

Tránh MA MEN (rượu) thì ý bình an.

Quy y Tam Bảo vẹn toàn

Nhớ lời PHẬT dạy rõ ràng sáu âm.

Kẻ học đạo chuyên tâm nghe rõ

Cứ xuất gia thì tỏ ngộ ngay

Ráng lần sáu chữ từ nay

Xét suy cạn lý ngộ rày chơn tâm.

45.NIỆM PHẬT THANH TỊNH LỤC CĂN 

NAM về NHÃN, SẮC trần đều diệt

Chớ đê mê mài miệt trần ai.

Chữ  thuộc NHĨ, THINH hay

Phải đều dập tắt thanh bai bước đường.

A là TỶ mùi HƯƠNG xa lánh

Thích làm chi bịn rịn ái tình.

Chữ DI là THIỆT khiết tinh

VỊ trần chẳng mến sóng tình khỏi chao.

ĐÀ sáng suốt chiếu vào THÂN uẩn

Đồ vô thường đừng bận XÚC duyên.

PHẬT khuyên Ý niệm chánh chuyên

PHÁP mầu giả dối chẳng bền chẳng lâu.

Này Phật tử thẩm sâu mấy chữ

Cứu độ người sanh tử luân hồi.

Cố công trì niệm trau dồi

An nhiên tự, tại khỏi thời trầm luân.

46.NIỆM PHẬT HÀNH LỤC ĐỘ 

NAM cố gắng đem ra BỐ THÍ

Pháp lẫn tài, vô úy chớ quên

Đức từ mở rộng khắp miền

Nhỏ như hột cát không riêng chút lòng.

 tịnh hạnh người hòng TRÌ GIỚI

Chớ ố hoen mà phải hư hèn

Lòng bi nào kể xuống lên

Một câu thanh bạch cũng nên đạo mầu.

A vô lượng nhớ câu NHẪN NHỤC

Hãy nhu hòa un đúc chơn nguyên

Không màn những chuyện não phiền

Đớn đau, tủi hổ, dữ, hiền cần chi.

DI tiến bước hằng khi TINH TẤN

Chớ kêu nài mõi cẳng mệt hơi

Khá xem các Phật rạng ngời

Danh truyền cổ cũng thời tịnh chuyên.

ĐÀ quang đảng soi miền CHÁNH ĐỊNH

Vẫn an nhiên thanh tịnh bình thường

Keo sơn gắn bó luôn luôn

Một mai giác ngộ mười phương tỏ tường.

PHẬT toàn giác khai hương BÁT NHÃ

Ánh nguyệt quang buông tỏa chín tầng

Rõ thông diệu lý siêu quần

Hoàn toàn thiện ý tâm trưng Niết Bàn

Hành Lục Độ lo toan bữa bữa

Chớ than van kéo nhựa kéo giây

Hiểu rằng cõi Phật gần đây

Di Đà, Thế Chí với rày Quán Âm.

47. Tứ Nhiếp Pháp

Con đường thuyết phục nhân tâm

Pháp môn Tứ Nhiếp thậm thâm tuyệt vời

Độ sanh chẳng chút chán đời

Đồng đưa vạn loại về nơi Niết Bàn.

Xem Tiếp

Một bình luận trong “Thơ Sưu Tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X