Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Gồm những bản nhạc vui, nhạc chế, nhạc ý nghĩa răn dạy đời:

vap-nga-thi-dung-len
tien-ngoc-son
tien-la-chi-chi
tien-oi
nhac-che-bien-xe-64-tinh Duy Hưng
Thương kiếp người một kiếp vô thường-Thái Banana
do-ta-do-nang
tien-nhieu-de-lam-gi
le-song-cuoc-doi
chu-hieu-o-dau

X