Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Các Văn Than Vong Linh

Ta Bà khổ não, chớ nên mê,
Cực Lạc hân hoan sớm nguyện về,
Muốn thế, ngày đêm siêng niệm Phật
Gắng công tu học chứng bồ đề.

Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh : 
Tay cầm kim tích, 
Thân vận hoa man,
Đưa chúng sanh đến cõi Lạc bang,
Tiếp chơn hồn về nhà (chùa) phó hội.
Đại thánh Địa Tạng vương Bồ tát,
Nguyện dùng từ lực tiếp độ hương linh.
Tên là : ….

Duy nguyện :
          Ba lần hương thỉnh,
          Mấy lượt linh chiêu,
          Tam bảo dắt dìu,
          Vong linh siêu độ.
Hương hoa thỉnh !

 Ba phen hương thắp bảo đàn,
 Ba lần triệu thỉnh, suối vàng hồn linh,
 Về đây xin chứng phàm tình,
 Nghe lời kệ ngọc, siêu sinh thoát nàn.
Nam mô Lâm Pháp hội Bồ tát Ma ha tát.

Từng nghe rằng:

Huyết nhục tình thâm của Cha (Mẹ) hiền,

Cha (Mẹ) còn hạnh phúc thật tràn đầy, thế giới kỳ quan không sánh kịp, tình thương của Cha (Mẹ) ngút trời mây,

Cha (Mẹ)là một vị thiên thần luôn che chở, là một vị anh hùng luôn ngang dọc giữa trận địa của cuộc đời, người là nụ cười của hạnh phúc, thuở sanh tiền Cha (Mẹ) đã từng vật lộn với bao hoàn cảnh trái ngang  giữa cuộc đời giông gió, để Cha làm lụng kiếm tiền về mua từng bát gạo lo cho các con, miễn sao các con vui sống, bao nhiêu đó thôi là Cha (Mẹ) đủ vui rồi, dẫu, dẫu mai đây dù Cha có mãn phần thì cũng ngậm cười nơi chín suối.

Tử y tùy niệm chí, ngọc phạn tự nhiên lai, hiếu thân húy Tịnh Độ, hiệp chưởng lễ Như Lai. 
 
 Ngậm ngùi chan chứa lệ châu xa,

 Ấp ủ tâm tư nhớ Cha (Mẹ) già,

 Bóng dáng Phụ(Mẫu) thân tìm đâu thấy,

Tình thương của Cha (Mẹ)  kiếm đâu ra,

Đây bát cơm đấy nặng ước mong,

Cha (Mẹ) ơi! Đây ngọc với đấy lòng,

Đây tình còn động trong thương nhớ,

Ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong,

Cơm canh dưa muối chứng lòng son,

Dâng cúng vong linh mất như còn,

Cõi thế đặng về thăm gia tộc,

Âm cung thoát khỏi cảnh bà con.

Đêm nằm thương nhớ tương sầu lụy,

 Ngày lại ngắm trong dạ héo hon,

Sống chết cõi đời ai tránh khỏi,

Một người siêu độ hưởng vinh hoa.

Dương cảnh âm cung tuy khác cõi,

 Biết tu rồi cùng hội một nhà,

Cha mẹ ân sâu rồi cách biệt ,

Vợ chồng  nghĩa nặng  cũng phân ly,

 Đời người chẳng khác chim chung ngủ,

Sáng ra rồi vỗ cánh bay đi.

Hương linh ơi! Hồi tưởng lại công sanh thành dưỡng dục, cái nặng của sự dưỡng nuôi, Cha (Mẹ) đã không ngại tuyết sương. Không nại hà mưa nắng, thắt bụng, buộc lòng sầu não với lẽ có không, buồn vui trong cơn suy thạnh, cấu xé giành giựt với thời gian. Chẳng quãng đại tự thân bằng trọng chướng, bù đắp áo cơm bằng lệ nóng đắng cai, ấp ủ đau thương, trong dạ dày tục lụy, dãi dầu với nắng hạ mưa đông, tắm mình trong hai sương một nắng, để tìm kiếm từng hạt gạo củ khoai, nuôi cho đàn con nên vóc nên hình.

Than ôi! Những nghĩ tưởng trăng tròn đẹp mãi, hoa nỡ chẳng tàn, ánh bình minh chói rọi giữa nhân gian tình Phụ tử (Mẫu tử) nồng nàn tươi thắm mãi. Lúc tuổi trẻ vui vầy câu thân ái, bước chung vui hát khúc tình ca, ước mong sao được sống đến ngày già, cho trọn vẹn cuộc đời vui hạnh phúc. Nhưng than ôi! Số mạng vô thường đà đến lúc, giã từ nhau trong một phút ra đi. Rồi từ đây vắng bóng Phụ thân (Mẫu thân) con đâu còn thấy nữa hỏi han đôi lời, suối vàng Cha (Mẹ) đã xa chơi, dương trần con trẻ chuỗi đời bơ vơ.

Cha ơi! (Mẹ ơi) đây bát cơm đầy nặng ước mong.

 Cha ơi! (Mẹ ơi) đây ngọc với đây lòng,

Đây tình còn đọng trong thương nhớ,

Ơn nghĩa sinh thành con trả chưa xong.
 
– Hương linh ơi! Của đời muôn thứ khó đem theo, đem theo chỉ tại nghiệp gieo tự mình, vô thường chợt đến thình lình mới hay, kiếp sống là bóng hình chiêm bao. Hương linh ơi! Sắc không, không sắc là lẽ vô thường, việc tử sanh, sanh tử nào ai tránh khỏi, dù có lớn lao như Trời với Đất, mà còn thành, trụ, hoại, không, phút nhỏ nhoi nọ xác thân phàm, sao tránh khỏi được sanh, già, bệnh, chết của cuộc đời. Vậy hôn muốn đặng siêu thăng, thì hồn phải sám hối ăn năng lỗi mình, quy y Tam Bảo cầu xin, nương nhờ bóng mát đêm thanh trở về. Hương linh quy y Phật bất đọa Địa ngục, hương linh quy y Pháp bất đọa Ngạ quỷ, hương linh quy y Tăng bất đọa Bàng sanh.

Hương linh ơi!

Biển khổ mênh mông sống ngập trời,

 Khách trần chèo chống giữa mù khơi,

Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió,

Quanh quẩn cùng trong biển khổ thôi!

            THÁN KIỀU VONG

01.Sống thời nhà cửa yên vui

Chết thời thần vị hương đưa sụt sùi

Hôm qua hồn ở nhà vui

Mặt hoa đao thắm kẻ tôi người hầu

Lửa đêm hồn phút đi đâu

Hoa trôi nước chảy trăm sầu ngàn thương

Hôm qua hồn ở xuân đường

Gái trai râu rể yêu thương muôn phần

Ngày nay hồn đã lìa trần

Rồng bay xuống nước hổ lần về non

Thảm thương trai gái cháu con

áo dài mũ gậy lệ tuôn hai hàng

Cuộc đời như thể ong vàng

Mút hoa nhả mật thành đường tán đi

Cháu con có thỉnh lương y

Chữa chưng bệnh giả, chưã chi mệnh trời

Vô thường quỷ đến tức thời

Cứ theo số hạn tuổi người bắt đi

Diêm vương chẳng lể chẳng vì

Đôi đường thiện ác phân ly rạch ròi

Vong hồn như thể thuyền trôi

Đã thuận dòng nước cứ trôi chẳng ngừng.

02.VỢ CHỒNG THÁN

Than ơi! đời người ta sinh sinh hoá hoá

Chẳng khác nào như đoá phù vân

Cuộc tử sinh thay đổi mấy lần

Cơ tạo hoá xoay vần chi lắm lỗi

Kể từ thủa phu thê tương phối

Dây tơ hồng chấp mối lương duyên

Trai anh hùng sánh gái thuyền quyên

Mong sao chọn được chữ bách niên giai lão

Phận nữ nhi trăm bề tần tảo

Chí những đem mộ Đạo sử Kinh

Mai ơn nhờ phú quý, phụ vinh

Xây dựng nghĩa gia đình chi sớm tối

Hỡi than ơi. Nào ai ngờ sao dời vật đổi

Đang dòng xuôi đã vội rẽ ngang

Đạo vợ chồng dở dở dang dang

Cay đắng lỗi đôi đường thảm thiết

Cõi âm dương từ nay cách biệt

Trời hỡi trời ác nghiệt làm chi

Càng trông nấm cỏ xanh rì

Càng thương cái lỗi biệt ly ai ái

Hỡi chàng ơi sao không nghĩ lại

Sao để đàn con dại cho tôi

Một mình tôi vò võ dưỡng nuôi

Đường lên ngược xuống xuôi ai rõ lẻo

Vắng chàng nay cửa nhà lạnh lẽo

Kẻ viếng thăm dạ héo gan sầu

Không biết rằng tội phúc vì đâu

Hay oan thác hay hầu số tận

Trai chủ nay trong lòng hối hận

Lập đàn tràng lễ phật tụng kinh

Mời hồn về lễ Phật nghe Kinh

Mong hồn được về chầu Phật tổ

Sám chủ thay đạo vợ nghĩa chồng

Than mấy chữ cho thoả lòng thương nhớ.

03. Chng Than V.

Hỡi ôi!

Tôi dẫn hai chữ ái ân

Vợ chồng là nghĩa thiên xuân thọ trường

Bỗng đâu bóng đã xế tà

Những lời châu ngọc khéo ra vô tình

Hoặc là nghiệp chướng tiền sinh

Mà đâu đến nỗi bạc tình tại ai

Vì đâu phụ bạc đơn sai

Mà Nàng lỡ bước tiền đài phán quan

Vợ chồng là nghĩa phượng loan

Ái ân kể xiết đường nào cho quên

Mà Nàng nỡ vội bước tiên

Để tôi thương tiếc lo phiền nhớ thương

Vợ chồng là nghĩa nuôi nhau

Ai làm nên nỗi bây giờ đắng cay

Cho loan lìa phượng,phượng rày lìa loan

Bao giờ xum họp một đoàn

Cho chim hợp tổ,cho đàn hợp dây

Biết bao gặp hội rồng mây

Tơ hồng nguyệt lão tơ dây lập lừa

Nghĩ rằng phận đẹp duyên ưa

Mà cho nên nỗi nắng mưa bất kì

Tưởng rằng phu xướng phụ tuỳ

Ai ngờ một phút nàng đi đường nào

Hay là số hệ thiên tào

Mà cho đến nỗi thảm sầu vì ai

Tào-khang là nghĩa một đời

Sao hồn vội với hồn ơi là hồn

Lấy ai gây dựng lo toan

Lấy ai săn sóc gia đường sửa sang

Ai làm chim phượng lìa loan

Mà nên đến nỗi hoa tàn nguyệt suy

Hình dung tính nết tiếc vì

Đêm thì vời vợi ngày trông mơ màng

Âm dương cách biệt đôi đường

Trăng thường tròn khuyết nước thường đầy vơi

Biết bao thấy mặt nàng ơi

Tưởng như bát nước hồ vơi lại đầy

Kể sao chua sót đắng cay

Kể sao cho xiết nỗi này trời ơi

Ruột tằm chín khúc quặn đau

Đêm thời tơ tưởng ngày mong ngậm ngùi

Đắng cay chua sót trong lòng

Biết rằng lấy của lấy công chi đền

Tưởng rằng giai lão bách niên

Tưởng rằng cầm sắt giao ương một nhà

Bây giờ vắng vẻ cửa nhà hồn ơi

Hay là lên chốn thiên thai

Hay là oan trái chưa nguôi sự tình

Nghĩa tử sinh nào ai dễ biết

Nỗi ái ân ly biệt biệt ly.

Nào khi phu xướng phụ tuỳ

Vợ chồng được cậy con thì được trông

Từ ngày hồn xuống âm cung

Họ hàng thân thích đều cùng nhớ thương

Nghĩ nguồn cơn lòng càng ngao ngán

Sự tình này than thở làm sao

Nhờ ơn sứ giả ngôi cao

Tâu lên Bắc Đẩu Nam Tào chứng minh

Mười phương chư Phật hộ trì

Tràng phan bảo cái đều đi dẫn đường

Đưa hồn lên chốn Tây phương

Liên hoa bảo toạ Phật đường thảnh thơi

Tây thiên trúc quốc quê người

Rước hồn lên chốn yên vui thanh nhàn

Lục căn tam độc giải oan

Tiền duyên nghiệp chướng lầu lầu sạch không

Pháp Phật lục trí thần thông

Lại sai Ngọc Nữ, Kim Đồng đôi bên

Nhân nay tiết đáo đương thiên

Thỉnh Thầy Đại-đức diễn truyền khoa nghi

Thập phương chư Phật chứng minh

Chư đại Bồ-tát hộ trì an khang

Đồng gia nam nữ họ hàng

Thiên đường tấp nập vinh hoa thọ trường

Linh hồn lên chốn an vui

Di Đà tiếp dẫn hồn lên bảo đài

Hồn về với Phật Như lai

Bất sinh bất diệt đời đời thoát thân

Gọi là khăn áo manh quần

Nàng về nhận lấy lòng thành chứng tri.

04. VỢ THÁN CHỒNG

Hôm nay trai chủ lòng thành

Lập đàn phổ độ vãng sinh cho hồn

Hồn về thăm viếng gia môn

Nghe thầy kể hết nguồn cơn sự tình

Nhớ khi thủa sống bình sinh

Vợ chồng khuya sớm gia đình trước sau

Gần xa mọi việc đâu đâu

Có nơi có chốn tiêu dao mọi đường

Bây giờ cách chở đôi đường

Lấy ai coi sóc gia đình hôm mai

Lấy ai tiếng dại tiếng khôn

Lấy ai coi sóc gia môn cho đành

Chữ rằng phu phụ chi tình

Bây giờ ở lại một mình âm ty

Trách ông tạo hoá chẳng trông

Hồn đã biến mất cứ mong ở nhà

Kêu trời, trời mấy trượng cao

Cúi đầu lạy đất đất sao chẳng vì

Ai làm đôi ngả chia ly

Cửa nhà vắng vẻ hồn đi nơi nào

Lòng tôi thương nhớ biết bao

Con còn liễu yếu thơ đào ai nuôi

Trăm sầu ngàn thẳm hồn ơi

Gươm vàng ai cắt ruột gan thế này

Nhớ khi gặp mặt dang tay

Sớm mưa trưa nắng ai hay tính bàn

Bây giờ âm phủ dương gian

Lấy ai khuya sớm hỏi han mọi lời

Con thơ hồn bỏ cho tôi

Lấy ai dậy bảo khúc nhôi cuộc đời

Bây giờ mẹ goá con côi

Lòng tôi chua xót trời ơi là trời

Nhân sinh ai nỡ một đời

Sao hồn thiệt phận cải hồi trường sinh

Hay là số tại thiên đình

Bắt hồn phải chịu một mình tuyết sương

Đêm ngày những nhớ cùng thương

Lấy ai báo đáp đôi đường lương duyên

Lấy ai phụng sự tổ tiên

Lấy ai thu xếp cho yên cửa nhà

Lấy ai lo liệu gần xa

Lấy ai nuôi dưỡng mẹ già con thơ

Những là trông cậy nương nhờ

Không ngờ một phút bơ vơ đời này

Sao tàn trăng nặn về tây

Dẫu sao nước mắt tràn đầy năm canh

Chim kêu vượn hót đêm ngày

Trời cao có thấu đến tình này chăng

Một mình khôn xiết nói năng

Sao hồn đã vội suối vàng làm chi

Con thơ hồn bỏ hồn đi

Một mình vò võ vu quy rầu rầu

Đêm đêm vắng vẻ canh thâu

Đầm đìa nước mắt tuôn sâu hai hàng

Ai làm nên nỗi dở dang

Đã đành sinh ký tử quy

Đặt ra sống chết làm chi hỡi trời

Cực lòng tôi lắm chàng ơi

Lấy gì báo đáp cho nguôi tấm lòng

Sinh không tử lại hoàn không

Nay vì sóng gió mưa tuôn hai hàng

Ai làm lên nỗi dở dang

Lòng tôi đau xót hồn ơi còn gì

Kể từ khi mới phân ly

Phu thê nghĩa trọng hồn đi cho đành

Tiếc thay một gánh bên mình

Mời thầy Đại-đức tụng kinh cho hồn

Nghĩa Tào-khang lấy gì báo đáp

Cho cảm lòng vì trước cùng sau

Từ khi kết nghĩa trân châu

Đôi mình thoả thuận trước sau không rời

Đạo sương luỹ chẳng sai tơ tóc

Việc gia đình khó nhọc biết bao

Sinh con dưỡng dục cù lao

Kể chi cay đắng quản nào tanh hôi

Hợp cầm sắt duyên nào đã mến

Ước trăm năm trọn vẹn lửa thương

Ước mong cùng chiếu cùng giường

Ai làm lên nỗi chiếu giường ngăn đôi

Hồn sao lỡ cắt giây ân ái

Chẳng thương con thân dại mồ côi

Cửa nhà cỏ mọc tanh hôi

Lấy ai thu xếp cho tôi hỡi chàng

Dưới cửa tuyền mênh mông khôn xiết

Trong dương gian còn biết hỏi ai

Nhớ hồn chua xót đắng cay

Nên phải tìm thầy phụ tiếp hỏi thăm

Đôi dòng nước mắt đầm đìa

Vợ chồng là nghĩa trăm năm không rời

Bây giờ cách trở đôi nơi

Bao giờ hợp lại trúc mai một nhà

Từ ngày hồn xuống Diêm-la

Nhớ thương tiếc nối xót xa bao lần

Ước gì có phép tái sinh

Để mà phụng sự tòng thân cho chàng

Từ ngày chàng xuống Diêm-la

Nội ngoại họ hàng thương nhớ sầu bi

Khấn cầu nguyện Phật Di Đà

Chàng được về tới nước nhà Tây thiên

Con cháu lại được bình yên

Họ hàng, chú bác diên niên thọ trường

Để cho già trẻ tông đường

Ngày ngày tháng tháng hưởng phần vinh hoa .

05. THAN CHÚC THC

Hỡi vong linh hồn ơi!

Trước linh sàng đọc bài điếu tiến

Than mấy vần báo đức thù ân

Hồn hoa nay đã thoát trần

Thiên thu vĩnh biệt mộ phần an ninh

Nay con cháu gia đình hiếu thảo

Lòng chí thành công báo nghĩa đền

Thỉnh hồn đến  cửa Phật tiền

Nhờ ơn tế độ nhân duyên nhẹ nhàng

Nay công đầu đàn tràng thiết lập

Thỉnh hồn về xa khuất đôi nơi

Từ hôm vắng mặt khuất lời

Âm dương cách biệt ngậm ngùi xót thương

Ơn Cha Mẹ tam niên nhũ bộ

Đức cù lao chín chữ cưu mang

Lòng con báo đáp vị hoàn

Công cha nghĩa mẹ đôi đường trọng thay

Mãn kỳ Phật đón về Tây

Để cho con cháu đêm ngày nhớ thương

Nhìn chỉ thấy khói hương nghi ngút

Thảm lệ sầu thánh thót tuôn rơi

Nào ngờ bóng ngả xa vời

Ngàn thu vĩnh biệt xa nơi cửa nhà

Lòng vẫn nghĩ mẹ cha khó nhọc

Sinh con ra dưỡng dục dậy nuôi

Bù trì manh áo miếng ăn

Khi đỡ dạy dỗ khuyên răn mọi điều

Lại bao nỗi hiểm nghèo vận hạn

Lại nhiều khi tai nạn bất thường

Dãi dầu đi sớm về sương

Cầu trời khấn Phật mười phương độ trì

Nghèo nàn cũng bởi vì con cháu

Những mong là trai gái như nhau

Hoàn toàn từ trước đến sau

Cả khôn gia thất, rể dâu vuông tròn

Đạo làm con vẹn đường hiếu nghĩa

Đức sinh thành tựa thể non cao

Thần hôn định tỉnh sớm chiều

Ước mong tuổi hạc niên cao sóng tần

Để khuya sớm đi về dong giả

Nào ngờ đâu bóng ngả cành dâu

Bây giờ hồn thác đi đâu

Để cho con cháu âu sầu nhớ thương

Bời trần thế đôi đường sống thác

Biết lấy gì báo đáp nghĩa đền

Hôm nay tiến cúng trai tuần

Gọi là chút nghĩa ân cần thở than

Nhờ Phật tổ thân oan tế độ

Cứu vớt người bể khổ sông mê

Muôn trùng xếp hết đề huề

Cứu người bể khổ sông mê sạch lầu

Bây giờ đã sở cầu như nguyện

Chẳng mơ gì u hiển xa xôi

Tổ tiên thoát khỏi luân hồi

Vong hồn nhớ cửa Phật đài tiêu dao

Lòng tưởng niệm sống sao thác thế

Thỉnh hồn về u hiển chứng minh

Gọi là lễ bạc tâm thành

Kính dâng tiên tổ phụ huynh họ hàng

Lòng hiển ứng đôi hàng chứng giám

Thỉnh linh hồn bái xám gia tiên

Trai tuần tiến cúng nhất duyên

Độ cho con cháu họ hàng tông vinh.

06. Hi vong linh hn ơi

Sinh tử phù đồ

Cha (mẹ) thì xa vắng ảnh thờ ở đây

Công Cha (mẹ) vất vả đêm ngày

Cù lao dưỡng dục Cha (mẹ) dày nuôi các con

Nay các con của Cha (mẹ) đã được vuông tròn đầy đủ

Đều trưởng thành nhuần nhuyễn hẳn hoi

Ngờ đâu một phút quanh vòng tử sinh

Khiến người người sinh biệt tử ly

Lúc sinh thời Cha (mẹ) dạy chúng con

Trai khôn thời lễ nghi tìm chốn

Nào tiền lương gạo đối học hành

Gái ngoan trọn đạo gia đình

Tam tòng tứ đức xử canh chuyên cần

Nay Cha (mẹ) ra đi cũng là người tuổi thọ

Lúc sinh thời Cha dạy chúng con lẽ thiệt điều hơn

Tuỳ thời sử thế tòng quyền chấp kinh

Lời Cha (mẹ) dạy chúng con xin đinh ninh trong dạ

Chúng con mong rằng tất hạ thừa hoan

Ngờ đâu một giấc mộng vàng

Non bồng hạc giá Tây phương Cha (mẹ) về

Ruột tằm bối rối vò tơ

Nỗi niềm tâm sự bây giờ làm sao

Các con than rằng đất thấp trời cao

Cù lao dưỡng dục biết bao công trình

Cha (mẹ) ra đi một hình một bóng

Để cảnh gia đình chiếu vắng giường không

Ngày ngày các con ngóng các con trông

Cha (mẹ) thời không thấy trong lòng xót xa

Chúng con nhớ khi đi xa về gần

 Mua được tấm bánh đồng quà

Còn về gọi cháu để hoà dâng lên

Con cùng Cha (mẹ) hàn huyên mọi nhẽ

Cháu cùng Ông (bà) chia se ngọt bùi

Giờ sao huống những ngậm ngùi

Kính ai cũng chẳng bằng người Cha (mẹ) yêu

Gọi một chút tâm tình hiến tước

Rượu tam tuần con xin chuốc dâng lên

Chúng con xin ghi nhớ suốt đời

Cha (mẹ) ơi nhận lấy những lời các con dâng

07. Hôm nay tun nht triu linh

Con cháu chí thành trả nghĩa đền ơn

Họ hàng nội ngoại tông thân

Bầu bạn xa gần lưu luyến xót xa

Tâm thành tiến cúng hương hoa

Cầu Phật Di Đà hồn được siêu sinh

Thỉnh mười phương Phật chứng minh

Phong quang tiếp dẫn hồn sinh thiên đường

Kể từ cách trở viễn phương

Ở dưới suối vàng hồn có thấu chăng

Nhìn lên chỉ thấy chân dung

Bao giờ cho thấy hình dung chăng là

Từ ngày thác xuống Diêm La

Ai nuôi con cháu hồn đã đi đâu

Nghĩ càng thêm thảm thêm sầu

Càng thương càng nhớ càng đau đớn lòng

Trách rằng tạo hoá chẳng công

Vì đâu lên nỗi đau lòng lắm thay

Trời ơi đất hỡi có hay

Ai làm nên nỗi nước này cho cam

Anh em thân thích họ hàng

Đôi lệ châu hàng nước mắt xót xa

Hồn đi vắng cửa vắng nhà

Biết rằng ăn ở đường ra thế nào

Biết hồn ăn ở làm sao

Cúng cơm có biết được vào hay không

Hay là còn ở ngoài đồng

Những khi mưa gió bão bùng làm sao

Lạy trời trời mấy trượng cao

Lạy đất đất hỡi biết bao nhiêu dầy

Hôm nay thiết lập đàn chay

Cầu Phật tế độ hồn dày siêu sinh

Kiếp phù sinh như hình như ảnh

Có nghĩa rằng một cảnh giai không

Ai ơi lễ Phật làm lòng

Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi

Nay con cháu vâng lời Phật dạy

Thỉnh hồn về linh hiển chứng minh

Độ cho con cháu hiển vinh

Cành vàng lá ngọc khang ninh thọ trường.

08. Bố Mẹ than con

Than ôi! Nước chảy lên non

Cha mẹ thì còn con vội đi đâu

Để cho hai họ thảm sầu

Cũng là một chút tuổi đầu chưa bao

Bây giờ biết nghĩ làm sao

Để đàn con dại vợ đào cậy ai

Nhà cao cửa rộng thế này

Sao con không ở, còn đi đường nào

Vợ đào con dại lao sao

Đêm ngày thương nhớ biết bao lão phiền

Tưởng rằng chung sống được yên

Ngờ đâu một phút thăng thiên lúc nào

Cha mẹ sớm tối kêu gào

Làm sao con lại bạc tình mẹ cha

Cửa nhà mát mẻ vinh hoa

Vội vàng theo bước ông cha làm gì

Cửa thiền chốn ấy ai bì

Anh em thương nhớ biết thì làm sao

Mong đêm cũng chẳng thấy đâu

Mong ngày chẳng thấy càng mong càng sầu

Hai dòng nước mắt tuôn chào

Ngậm ngùi thương tiếc tấm lòng ngán ngao

Cửa nhà lịch sự biết bao

Lấy ai thu xếp công vào việc ra

Tưởng rằng bằng tuổi người ta

Chồng loan vợ phượng vinh hoa một đời

Chẳng may hồn vội ẩn rồi

Để cho thiếp phượng nhỡ nhàng bóng duyên

Hay là đến hạn quy tiên

Tấm thân bồ liễu cho yên khỏi sầu

Hay là mãn sổ thiên tào

Mà hồn mải vội bàn đào trên thiên

Tụng kinh sám hối quy y

Kẻo hồn phảng phất biết đường nào đi

Đội ơn Đức Phật từ bi

Di Đà tiếp dẫn hồn về Tây Phương

Mục Liên thuỷ phủ dẫn đường

Địa Tạng cầm gậy dẫn về quê hương

An dưỡng mát mẻ sinh thường

Liên trì thất bảo cùng đồng hưởng vui

Càng trông càng thấy xa vời

Cõi thiên xa giáng biết đường nào đi

Ơn nhờ Đức Phật Từ Bi

Vong hồn ắt hẳn được thăng thiên đường.

09.THÁN KIỀU CON

Nước chảy lên non

Cha mẹ thì còn con vội đi đâu

Để cho cha mẹ thảm sầu

Đau lòng thắt ruột đêm thâu canh chày

Lờ mờ biết mấy tháng nay

Chẳng còn trông thấy con rầy nữa đâu

Hỡi than ơi!

Con ơi sao chẳng trông lên

Mẹ cha trông xuống để đền nghĩa con

Canh chày ngày tháng thương con

Cha mẹ thương nhớ khó quên chăng là

Thà rằng lên năm lên ba

Cùng một hai tháng cũng là cho xong

Uổng công cha mẹ dưỡng sinh

Mới …. tuổi cũng xong một đời

Trời ơi có thấu chăng trời

Đất ơi có thấu được lời cha mẹ thở than

10. Cầu Hồn Tử Quốc Ngữ Văn

( Văn Nôm than kiều vong hồn.

 Nhật Quang phiên âm từ bản chữ Nôm)

Phần hương tấu dâng (dưng) Ngọc-hoàng

Lại mời chư tướng vạn ban tòa vì

Lệnh sai sứ giả ra đi

Các nơi đẳng xứ chư vì Thánh vương.

Lại mời sứ giả ngũ phương

Hà kiều Thần-hổ lục viên dẫn hồn.

Hiếu chủ thiết lập đàn môn

Tiến bạt vong hồn tiếu tạ lôi ty

Trước thỉnh Phật Thánh chư vì

Thổ Chúa Thần-kỳ đạo lộ khai thông

Dẫn hồn áp xác phụ đồng

Thông truyền tá khẩu thỏa lòng dương gian.

Hoặc hồn mắc phải tội oan

Cũng xin tiến bạt đặng toàn siêu sinh

Hồn phải trầm trệ u minh

Xin lục viên sứ giả dẫn linh hồn về.

Cần thôi hỏa tốc tức thì

Phụ đồng áp xát tới khi rõ ràng.

Hoặc hồn mắc phải hà phương

Hay là tử tại kiều lương giang hà

Hoặc hồn phiêu lạc phong ba

Thủy thần bắt xuống Diêm-la giữ đền.

Hay hồn mắc phải oan khiên

Chúa phong Chúa-vũ đem về làm tôi

Lập đàn thiết lễ khẩn cầu

Pháp quan truy triệu đâu đâu cũng về.

Hoặc là vong cô, vong dì

Vong thúc, vong bá tọa vì đồng lai

Vong huynh, vong đệ bằng này

Vong tỷ, vong muội ngày rầy đều lên.

Lại mời sứ giả lục viên

Khai thông đạo lộ hà phương căn tầm.

Hoặc hồn tử bị lôi trùng

Lôi ty, lôi bộ, lôi công thần hồn, truyền

Hoặc hồn tử bị sơn tiên

Thủy triều lục động, lục cung rõ ràng

Hoặc bị trùng phục, trùng tang

Thôi thi thượng mã, mộ khương thần hồn.

Hoặc vong bị ngục huyết hồ

A tỳ địa ngục phong đô phương nào.

Hoặc hồn ở cửa thành cao

Lục viên sứ giả cũng tâu xin về.

Bởi chưng hữu sự nan đào

Lập đàn tiếu tạ thỉnh Sư triệu hồn

Xin mời đạo lộ khai thông

Xuống mời Hà-bá thổ công lên rầy.

Căn tầm nam bắc đông tây

Thượng thiên hạ địa từng mây cũng tìm.

Hoặc hồn mắc phải sơn lâm

Ngũ hành lục động, chứa cầm xin tha

Hoặc hồn tử bị ngã ba

Tam kỳ đạo lộ, xin tha hồn rầy.

Tốc tốc dẫn tựu đàn này

Pháp-sư truy triệu hôm nay phụ đồng.

Cũng nhờ Thổ-mộ, Thổ-công   

Thủ quan, thủ quách linh thông cho về.

Hoặc là hồn chẳng đặng về

Có mắc việc gì tháo cởi cho mau.

Không thì sứ giả nói cùng

Vàng bạc của dùng cao lễ dễ khao

Đàn tràng chỉnh túc uy nghi

Hương hoa đèn đốt một khi tiến hồn.

Sinh nhân huynh, đệ, tử, tôn

Môn trung quyến thuộc, có lòng kính tin

Huyền đàn tiếu tạ, kỳ an

Sinh nhân toàn tộc, khẩn nguyền làm trai.

Thỉnh mời Sư-pháp đến nay

Triêu triệu hồn rầy giải tống hung ương

Hoặc bị hổ cắn đả thương

Tàng hình mất mạng hà phương nan tầm.

Hoặc bị hồn phải quỷ cầm

Pháp-sư khai phá ngục môn dẫn về.

Hoặc hồn mắc phải Bà-hoa

Xin Bà mở rộng hồn nay triệu về.

Hay hồn mắc cửa Diêm-vương

Khai đường dẫn lối các phương tìm về.

Hoặc tại nam bắc đông tây

Bính đinh nhâm quý dẫn về mà lên.

Hồn mắc viễn cận hương lân.

Xin quan sứ giả lục viên tìm về

Hoặc là bị hỏi phải kêu

Yêu tinh thâu tróc hồn cần xin tha.

 Hoặc hồn mắc phải ngã ba

Hỏi kêu phùng má diềm dà liệu cho.

Hoặc hồn bị phải trên trời

Tòng phong, tòng vũ xin mời hồn lên.

Phụ đồng áp xát một phen

Có lòng tín chủ kính tin cầu mời.

Hữu danh vô vị hồn ơi

Lập đàn thiết lễ tụng kinh cho hồn.

Kẻo mà bị lụy tử tôn

Gian nan khốn khổ cạnh đường khó khăn.

Lập đàn thiết lễ giải oan

Bạt độ vong hồn thoát hóa siêu sinh

Các vong thính Pháp văn Kinh

Lai lâm tựu tọa, chứng minh rõ ràng.

Từ rầy tín chủ bình an

Chư linh tọa vị hỷ hoan hay rằng

Pháp sư triêu triệu phụ đồng

Thỉnh các vong hồn nghe triệu thì lên

Chư vị chứng giám phân minh

Thành-hoàng bản thổ chứng minh đàn tràng.

Hồn nào còn ở hà phương

Lại sai quan sứ dẫn đường mà đi

Hoặc hồn mắc phải thủy ty

Cũng xin Hà-bá tức thì tìm lên

Hoặc là Thủy-phủ chính cung

Có vào hồn lại bạc tiền quỳ tâu.

Dương gian hữu sự khẩn cầu

Huyền đàn tư độ phải thâu hồn về

Hoặc hồn mắc phải Thủy-tề

Cũng xin phóng xá hồi quy bản đàn.

Hoặc hồn mắc phải Thủy-quan

Phù-tang Đại-đế giải oan cho hồn

Xin về áp phó đồng nhân

Vong nào có sự thở than đôi điều.

Pháp sư triêu triệu cầu mời

Vong hồn nghe thấy những lời dạy khuyên.

Hiếu chủ sám hối tụng kinh

Giải bạt vong hồn thoát hóa siêu thăng.

Tiền niên hữu sự bất an

Tư niên tiết đáo, đáo thiên tiến mời.

Hồn hoa áp phó đồng nhân

Phân trần đôi lý, thiệt hơn lòng mình.

Con cháu khẩn cầu bình an

Chúng đẳng kiền thành xưng dương công đức.

X