Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Lời Bàn Giải Nhân Tiết Vui Xuân Mới

Không mê tín nhưng xem cho biết

Biết để mà lường chuyện thế gian

Khắp nơi trong chốn nhân tình

Người nào không muốn đời mình ấm no.

Từ những Quẻ thẻ ngày Xuân, khi được mọi người thắc mắc bàn giải. Bởi căn cứ từ xa xưa, trước khi chọn lựa một công việc gì con người ta đều dùng Vật dụng gì đó để Chiêm nghiệm. Xem thử vận mệnh kết quả, tiên đoán cho tương lai. Ví như xem Cỏ Thi, xem Mai rùa,…

Nhìn chung  có thể chia Quẻ Thẻ làm 03 phần chính.

Phần một gồm: Số Quẻ như Quẻ Số 01, 02,…

Phần hai: Tên quẻ, như Thăng Tiến Quẻ, Hoạch An Quẻ,…

Phần ba: Tổng đoán tức là lời đánh giá, nhận xét cơ bản chung. Đây cũng là phần mà mọi người hay xem trọng và dễ nảy sinh nguy cơ mê tín. Với quan niệm “ Xem bói ra ma, quét nhà ra rác”, nên người xem cần cẩn thận kẻo tạo khẩu nghiệp.

Như vậy các Quẻ đều có 09 phần cơ bản giống nhau là: Bản mệnh, , Nhà cửa, Hôn nhân, Công danh sự nghiệp, Làm ăn, Bệnh tật, Mồ mả.

Không có Quẻ nào Đẹp hoàn toàn cả mười phần, không có quẻ nào Xấu tất cả mười phân. Vẫn có phần xấu chút ít xen lẫn trong phần tươi đẹp kia. Ví như công danh tài lộc đề huề, nhưng bản mệnh ốm đau,hoặc phần gia sản suy giảm. Còn công danh sự nghiệp thua thiệt,  nhưng bản mệnh bình an, khỏe mạnh khang cường.      

Không nên căn cứ vào các cách coi xem quẻ, bói toán thành ra mê tín dị đoan, mà tự mỗi người hãy chiêm nghiệm và suy ngẫm cho bản thân của chính mình. Chính ta đã và đang làm được những gì tốt đẹp hay xấu xa, ảnh hưởng đến vận mệnh bản thân chính mình, đồng thời liên đới đến vạn vật xung quanh. Từ con người đến hoàn cảnh tất cả do chính mỗi người chúng ta tự quyết định. Thiên đường hay địa ngục không phải do ai tạo ra, mà chính tự thân mình muốn đi con đường nào đó mà thôi.

 

X