Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Bài Thơ Sưu Tầm:

01. THẬT NGHĨA ĐI CHÙA

NHƯ NHIÊN – T TÁNH TUỆ

Bạch Thầy!

Đi chùa tìm chút bình an

Ai dè chùa cũng rộn ràng không ngơi

Lên chùa tìm chút thảnh thơi

Dè đâu chùa cũng như đời ngoài kia

Cũng này nọ, cũng phân chia

Cũng son, cũng phấn trau tria khác gì!

Trước chùa ”Mô Phật”, từ bi

Ra đằng sau bếp thị phi dẫy đầy

– Con không đến nữa, thưa thầy

Về nhà đóng cửa từ rày yên tu

Lên chùa con thấy lu bu

Dạ, xin sám hối nói như lòng mình

Này con!

Thầy thông cảm được tâm tình

Chùa là cửa Phật, chúng sinh ra vào

Chùa cho bá tánh, đồng bào

Chùa như bệnh viện chữa bao bệnh tình

Chùa không huyên náo, linh đình

Chuyện đời đa sự đã rinh vào chùa.

Chùa không phải chốn hơn, thua

Bởi lòng còn nặng tranh đua bước vào.

Thế nhưng chùa vẫn đón chào

Vì mong nhân thế ngày nào đổi thay.

– Hoa sen mọc giữa bàn tay

Hay là nở giữa bùn lầy bẩn nhơ?

Hoa thành rác chỉ vài giờ

Rác thành hoa phải đợi chờ chuyển lưu…

Nghịch duyên tu được – là tu

Đừng mong vạn sự giống như lòng mình.

Tâm bình thì cảnh sẽ bình

Tu là chấp nhận tâm tình thế gian!

– Đi chùa nên biết tự An

Đi chùa hãy học Đạo vàng Như Lai

Ai làm chi đó mặc ai

Mỗi người mỗi tật… quan hoài mần chi!

Đi chùa biết ”Tự Quy Y”

Trong ta có Phật tuệ tri, nhắc mình

– Khi lòng chưa thực lặng thinh

Thì bao cái khổ chúng sinh vẫn còn

Cho dù có chạy lên non

Não phiền chưa dứt… đời còn khổ đau.

Tu lấy Hỷ Xả làm đầu

Chuyện người ”thôi kệ”, nhiệm mầu phút giây!

Xoay ra, lòng mãi loay hoay

Nhìn vào, thanh tịnh, là đây Phật về.

Trong phiền não có Bồ Đề

Sát na tỉnh thức cận kề Như Lai.

Nam Mô A Di Đà Phật !

02. VỀ CHÙA

Về chùa kính Phật, trọng Tăng

Lắng nghe lời Pháp dạy răn của Thầy

Nghĩa ân như bát nước đầy

Khuyên ai gắng giữ phúc dầy mai sau

Mình là con Phật thanh cao

Chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi

Nói năng, cách đứng, dáng đi

Sao cho điềm đạm, uy nghi chỉnh tề

Chùa là tổ ấm ta về

Cùng nhau vun đắp chẳng nề hà chi

Công phu công quả hộ trì

Già-lam hưng thịnh phúc gì lớn hơn.

Lý Tu Duyên Pháp hiệu Đạo Tế

Cổ thi Phật Tổ để một phong

Dạy khuyên tu miệng, lẫn tu lòng

Người thường tu miệng, lòng không sửa

Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không!

Hòa Thượng Tế Công

Kệ Phóng Sinh:

“Giết hại mọi loài kết nghiệp vay

Đời này đau khổ đến tương lai

Phóng sinh bảo vệ thương loài vật

Phước thọ tăng cao hạnh phúc hoài.”

“Kìa lũ chúng sinh túc nghiệp dày

Hôm nay may gặp chủ nhà đây

Ta đem buông thả người siêu thoát

Cầu nguyện chủ nhân phúc lộc dày.”

Nam mô tăng phúc thọ Bồ Tát Ma Ha Tát

X