Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Tuyển Tập Trích Dẫn Các Bài Trong Kinh Pháp Cú :

01.Pháp cú 50

Lỗi người mình phải bỏ qua

Lỗi mình mình phải xét tra kỹ càng

Việc chi mình hãy chưa làm

Việc chi mình đã lo kham được rồi.

02.Pháp cú 129

Ai cũng sợ gươm đao

Ai cũng sợ sự chết

Suy ta ra lòng người

Chớ giết, chớ bảo giết.

03.Pháp cú 173.

 Ai dùng các hạnh lành,
Làm xóa mờ nghiệp ác,
Chói sáng rực đời này,
Như trăng thoát mây che.

04.Pháp cú 136.

Con người sống ở đời

Búa bén nằm trong miệng

Bị chém vào thân mình

Bởi những lời bất thiện.

05.Pháp cú 140.

Làm thiện được giải thoát

Tạo ác tự đeo gông

Bậc trí khéo thông đạt

Khổ não hết chất chồng.

06.Pháp cú 365

Điều mình tu chứng chớ chê

Điều người tu chứng chớ lê tìm tòi

Cứ tìm tu chứng của người

Cuối cùng chánh định xa vời chứng đâu

07.Pháp cú

Già khí lực suy kiệt

Nghĩ lại làm sao kịp

Già như gió mùa thu

Lại dơ rách hạnh tu

Mạng sống qua mau chóng

Hối hận nào kịp đâu.

08.Pháp cú

Ngày đêm mạng lần giảm

Nên tinh tấn kịp thời

Thế gian vô thường lắm

Đừng mê đoạ tối tăm

09.Pháp cú

Khó thay sinh làm người

Khó thay được sống thọ

Khó thay Phật ra đời

Khó thay được nghe Pháp

10.Pháp cú

Gọi là bậc có đạo

Không riêng cứu một ai

Cứu giúp cho tất cả

Không hại kẻ vô đạo

11.Pháp cú

Gọi là bậc có trí

Không cần biện bạch chi

Ai tự tại vô uý

Làm lành là bậc trí

12.Pháp cú

Người tỉnh giác trừ dâm

Bất tịnh quán để tâm

Nhờ đó khỏi lao ngục

Già chết dứt tận mầm.

13.Pháp cú

Gọi là bậc trưởng lão

Không phải do tuổi cao

Thân già và tóc bạc

Hạng xuẩn ngu khác nào

14.Pháp cú

Ai noi theo chánh pháp

Từ bi đạo đức cao

Sáng suốt lại thanh tịnh

Xứng trưởng lão biết bao

15.Pháp cú

Người gọi là đoan chánh

Không phải đẹp như hoa

Trong tham lam tật đố

Nói và làm trái xa

16.Pháp cú

Ai bỏ được điều ác

Dứt tận đến nguồn cơn

Trí tuệ không giận hờn

Mới là người đoan chánh

17.Pháp cú

Gọi là bậc Sa-môn

Không phải do cạo tóc

Nếu vọng ngữ tham lam

Khác chi hạng tục phàm

18.Pháp cú

Ai dứt được điều ác

Mở rộng đạo nhiệm màu

Tâm ý không vọng tưởng

Chính thật bậc Sa-môn

19.Pháp cú

Gọi là bậc Tỳ-kheo

Không phải đi khất thực

Tà hạnh mong cúng thí

Chỉ là cầu danh suông

20.Pháp cú

Ai dứt bỏ nghiệp tội

Thanh tịnh tu phạm hạnh

Trí tuệ phá được ác

Chánh thực bậc Tỳ-kheo

21.Pháp cú

Gọi là bậc hiền minh

Chẳng phải im không nói

Nếu dụng tâm không khéo

Làm dáng bên ngoài thôi

22.Pháp cú

Ai lòng giữ vô vi

Hạnh thanh tịnh vô chấp

Tâm bỉ thử vắng lặng

Chính thật bậc hiền minh

23.Pháp cú 

Dáng đứng như tường vách

Nằm nghiêng về bên mặt

Thế ngồi rất vững chắc

Như quả núi Tu-di

24.Pháp cú 

Là đệ tử cuả Phật

Trong cả bốn oai nghi

Phải y theo gương Phật

Để hoàn thiện nhân cách

25.Pháp cú 

Lời nói Phật chân thật

Hoà ái và êm dịu

Như lời ca mẹ du

Đưa con vào giấc ngủ

26.Pháp cú 

Khi ta thốt lời ra

Nói sao cho ôn hoà

Khiến người nghe cảm mến

Ghi nhớ mãi không quên

27.Pháp cú 

Không nên nói lời ác

Không nói dối gạt người

Không nói lưỡi đôi chiều

Không nói điều ô uế

28.Pháp cú 

Ý Phật thật tuyệt vời

Như nước đã lọc trong

Tham ái và sân si

Không cách gì quấy đục

29.Pháp cú 

Tiền của và danh lợi

Ăn ngon hay ngủ kỹ

Không có một thứ gì

Làm đắm nhiễm được cả

30.Pháp cú 

Ta là người học Phật

Ít phải thật giống Ngài

Không vọng tưởng mê say

Chạy theo ngũ dục lạc

31.Pháp cú 

Tiền bạc mình tạo ra

Để trao đổi qua lại

Ta phải làm chủ nó

Chia sớt người khốn khó

32.Pháp cú 

Sắc đẹp làm hại thân

Gần nhiều tiêu sức khoẻ

Phải có sức mạnh mẽ

Hàng phục ma ái dục

33.Pháp cú 

Lợi danh làm mờ đục

Tâm trí người tu hành

Vì danh mà khổ cực

Dứt bỏ sống an nhàn

34.Pháp cú 

Ngủ nhiều thêm si ám

Làm giảm mất công phu

Người niệm Phật thật tu

Phải ngủ có giờ giấc

35.Pháp cú 

Tham thực thì cực thân

Vì miếng ăn tạo nghiệp

Giết hại bao chúng sinh

Thoả mãn khẩu vị mình

36.Pháp cú 

Cực hình ai cũng sợ

Mất mạng ai cũng kinh

Suy lòng mình ra người

Chớ giết hại sinh linh

37.Pháp cú 

Sân hận như lửa dữ

Làm hư hoại dung nhan

Thiêu đốt cả tâm can

Cháy tan rừng công đức

38.Pháp cú 

Cái hại của bực tức

Gây khổ mình và người

Hiện đời không an lạc

Thác đoạ ba đường ác

39.Pháp cú 

Hãy tha thứ cho người

Bằng nụ cười hoan hỷ

Như tịnh thuỷ mát mẻ

Rưới tắt lửa hận thù

40.Pháp cú 

Người học Phật khéo tu

Dù ngoại cảnh quấy rầy

Các ma chướng bao vây

Cứ kiên nhẫn niệm Phật

41.Pháp cú 

Như bông hoa tươi đẹp

Có sắc lại thêm hương

Nói hay và làm giỏi

Kết quả thật vô lường.

42.Dù tại bãi chiến trường

Thắng muôn ngàn quân địch

Không bằng tự thắng mình

Chiến công ấy vô địch.

43. Hương các loài hoa thơm

Không bay ngược chiều gió

Hương người đức hạnh đó

Ngược gió bay muôn phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X