Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Các Văn Than Hồn Các anh Hùng Liệt Sĩ

Tùy nghi thức sử dụng, sau khi lễ hành chính, dâng hương tưởng niệm xong

01. THAN HỒN LIỆT SĨ 01

Cơn tạo hóa xoay vần khó tránh

Cuộc trần gian hết thịnh đến suy

Chúng sinh phải chịu khổ nguy

Sinh già bệnh chết biệt ly thảm sầu

Việc may rủi biết đâu chọn lánh

Nhận làm người mang gánh sự trần

Tam cương mới nặng muôn cân

Ngũ thường xử vẹn là phần chu viên

Lẽ sống thác là tùy số phận

Nghĩa vụ tròn đâu quản gì thân

Mình là bổn phận con dân

Quốc gia hữu sự báo ân đã đành

Vì tổ quốc lợi quyền chủng tộc

Giận quân thù chí dốc tòng quân

Ra đi dạ luống bâng khuâng

Màn sương gối tuyết vô cùng gian nan

Khi lặn suối trèo non vượt biển

Khi leo cây qua ải xuống đèo

Đai cơm bầu nước gươm đeo

Chút thân sống thác do theo số trời

Ra nhập ngũ thân thời chẳng kể

Khổ thay vì cha mẹ ở nhà

Nhớ con thổn thức canh gà

Thương con tựa cửa trông mà sầu đau

Khi sớm tối ai vào thăm viếng

Lúc ốm đau lo chuyện thuốc thang

Đêm ngày giọt lệ chứa chan

Cầu trời con được thoát nền đao binh

Chữ trung được mất tình hiếu thảo

Đành liều theo máy tạo vần xoay

Trước cờ da ngựa bọc thây

Tiếng kêu cứu nước làm khuây sao đành

Còn thương hỡi gia đình thảm cảnh

Vợ cùng con hưu quạnh trước sau

Con thơ vợ yếu lao nhao

Lấy ai bao bọc đói đau cơ hàn

Đêm tủi phận dở dang duyên nợ

Ngày gượng vui qua đỡ thời gian

Mong cho chiến thắng khải hoàn

Dưỡng nuôi con dại hợp đoàn phu thê

Nhớ đến cảnh ủ ê tấc dạ

Cùng anh em chung chạ một nhà

 Xóm làng cô bác ông bà

Nguyện cầu binh cách hết mà về quê

Người muốn vậy không hề được vậy

Bãi sa trường thịt nát máu trôi

Tên rơi đạn lạc hết đời

Lắm xương vô chủ lạc nơi chiến trường

Người nằm chết ngổn ngang bờ bụi

Dưới hố hầm chân núi gốc cây

Kẻ thời ngọn lửa thiêu thây

Người thời trôi lấp sông này rạch kia

Ai có phúc thi hài chôn lấp

Kẻ nợ phần phó mặc cá chim

Hỡi ơi nợ nước trọn niềm

Đến ngày chung cuộc biết tìm đâu ra

Vợ con với mẹ cha nào biết

Chừng hay tin thì việc đã rồi

Nợ trần phủi sạch ai ơi

Ghi vào lịch sử muôn đời ngợi khen

Khen anh dũng xông pha tên đạn

Liều thân sinh cứu nạn quốc dân

Sống làm tướng thác làm thần

Non sông gánh vác tử phần đao binh

Ngày kỷ niệm chư tăng tiến lễ

Tụng cầu siêu cáo lễ thỉnh mời

Trận vong chiến sĩ vì đời

Thoát vòng lục đạo về nơi trai đàn

Nén hương đốt gội nhuần trước án

Tế anh ninh tỏ rạng danh thơm

Ít nhiều hoa quả kính đơm

Gọi là tưởng nhớ người ơn giúp đời

Dạ thương tiếc anh hùng dũng cảm

Nguyện vong hồn sinh ký tử quy

Hồi đầu nương cửa từ bi

Về miền cực lạc liên trì hóa sinh

Chúng tôi đã lòng thành khấn vái

Phật mười phương quảng đại độ siêu

Tụng kinh niệm Phật tiêu dao

Chư vong chiến sĩ đồng bào chứng minh.

02. CHIÊU HỒN LIỆT SĨ 02

Nam mô A Di Đà Phật. (3 lần) 000

Hôm nay, ngày … tháng … năm …

Triệu thỉnh chư chân linh liệt sĩ thôn (xã, phường)

Hỡi! Hỡi các chư hồn liệt sĩ thôn (xã, phường) ơi!

Nhớ thuở xưa non sông gian khó,

Bao kẻ thù dòm ngó sợi tóc ngõ hầu tang thương. 0

Các chư hồn lên đường nhập ngũ

Để cha già con nhỏ mỏi mong,

Có hồn vợ trẻ con bồng

Ra đi không để một dòng thư riêng. 0

Có hồn con còn hài nhi tấm bé,

Thơm vội má con lặng lẽ lên đường,

Một đi không lại quê hương,

Cha thương mẹ nhớ, vợ mong con chờ. 0

Sông núi gọi theo cờ hồn tiến,

Nào xá chi nguy hiểm tấm thân,

Máu rơi trong tỉnh thời gần,

Đồm Chum, Xiêng Khoảng, xa xăm nước Lào. 0

Có hồn mất khi khu còn cháy,

Hồn Điện Biên rừng núi tại Sơn Nam,

Đắc Tô, Tân Cảnh, Khu Năm,

Đồng Xoài, Quảng Trị, Mậu Thân, Núi Thành. 0

Có hồn đánh Tây Ninh, Huế cổ,

Dọc Trường Sơn đến ngõ Sài Gòn,

Quảng Nam, Bến Cát, Vĩnh Long,

Biên cương ngoài Bắc, phía trong tung hoành. 0

Có hồn súng bộ binh ngắm địch,

Cũng có hồn trinh sát đặc công,

Có hồn tên lửa phòng không,

Đánh đâu thắng đấy mỗi năm mỗi tài. 0

Viên đạn lạc nào ai nom thấy,

Bãi mìn kia ai cậy lên trông,

Thế rồi vì nước vì dân,

Chư hồn ngã xuống, cờ hồng dâng cao. 0

Nam, Bắc nay đã vào một mối,

Mọi quân thù cuốn gói cút xa,

Tuân theo lệnh nước tình nhà,

Hôm nay cờ trống rong ra đón hồn. 0

Hỡi hỡi! Các chư hồn ơi!

Hỡi hỡi! Các chư hồn ơi!

Dẫu hồn còn theo đám mây trôi,

Hoặc đứng ngọn cỏ, hoặc ngồi cành cây. 0

Rước các hồn xuống ngay thụ lễ,

Toàn dân ra đây để đón hồn về,

Vào Chùa thỉnh pháp Văn kinh.

Hoa thơm quả ngọt khói hương ngạt ngào. 0

Thừa lộc Phật phẩm đào, oản trắng,

Nải chuối vàng, sánh nặng tình thân.

Dân ta tháng, tháng tuần rằm,

Chư hồn lễ Phật, cùng dân cúng cầu. 0

Hỡi! Các liệt sĩ bấy lâu xa vắng,

Mau về Chùa … lễ Phật nghe Kinh. 0

Về với xóm, làng (đường phố) gia đình.

Độ trì phù hộ xóm, làng (đường phố) gia đình, chư hồn ơi!

Hỡi! Hỡi! Chư hồn liệt sĩ thôn (xã, phường) … ơi!

Khi Tổ quốc trong cơn binh lửa,

Lúc non sông thảm hoạ chiến binh,

Chí anh hùng vì nước hy sinh,

Gan tráng sĩ có xá gì còn hay mất. 0

Cũng có lúc nằm gai nếm mật,

Nhớ những khi nắng núi mưa ngàn,

Quyết quên mình cho Tổ quốc vinh quang,

Làm rạng  rỡ cho con Hồng cháu Lạc. 0

Nơi trận địa thịt tan xương nát,

Mảnh hình hài mặc cho cỏ đất gió rung,

Trước tượng đài Tổ quốc ghi công,

Cả dân tộc mang ơn anh muôn thuở. 0

Mộ phần nơi đâu dầu dầu ngọn cỏ,

Nơi chiến trường vì nước quên thân,

Lòng thành toàn Đảng toàn dân,

Nhớ người liệt sĩ lưu danh sử vàng. 0

Hỡi! Hỡi các anh hùng cao niên đầu bạc,

Nơi chiến trường đã vì nước quên thân,

Toàn dân ta thương tiếc vô cùng,

Tạc bia đá, đúc tượng đồng nhớ ơn! 0

Thôi các linh hồn đừng lên suy nghĩ,

Chí làm trai đã để lại dấu thiêng,

Độ cho dân ta nước thịnh nhà yên,

Linh hồn các liệt sĩ có trong lễ đàn. 0

Thì xin mời theo làn khói hương,

Vào Chùa… nghe Kinh niệm Phật,

Chắc các linh hồn đã về chùa nhỉ,

Dưới suối vàng đang hoan hỷ đàn ca. 0

Độ cho các lão các già,

Độ cho tất cả các nhà thân huân,

Nam mô Đức Phật Thế Tôn

Tiếp dẫn linh hồn về mãi Tây Phương.  (3 lần) 000

03.VĂN TẾ LIỆT SĨ
Hỡi chư Liệt sĩ ôi!
Họa đao binh từng đốt nung đất Việt
Nạn xâm lăng đã giày xéo trời Nam
Phận làm trai, đành gánh vác nợ non sông
Người chiến sĩ, phải hy sinh đời oanh liệt
Nhớ những anh hùng xưa!
Vì chánh nghĩa, mất còn nào tiếc
Rửa nhục chung, sống chết đâu màng
Chốn sa tràng, trải mật phơi gan
Nơi chiến địa, nóng sôi nhiệt huyết
Gió đạn, mưa bom ào ạt, xông pha bắn giết
Núi xương, biển máu lăn mình, dày đẫm đau thương
Màn trời chiếu đất, lướt trời nồng, dãi nắng dầm sương
Vó ngựa sa trường, dày gió bụi, mang sao đội nguyệt
Vì nước vì dân, trước cái chết, vươn mình quyết tiến
Thương nòi thương giống, giữa đời trai, nung chí anh hùng
Đạn nổ súng rền, gió hơi bom,
long trời lở đất, thi gan tiến tiến xung phong .
Cờ phất còi reo, tiếng trống dục,
chật đất tràn đồng, gắng sức đùng đùng tử chiến.
Dưới làn bom, thịt nát xương tan,
Đành ngã gục không hề khuất tiếc.
Trước mũi súng, ruột tuông máu đổ,
cam lụy mình chẳng khứng phục hàng.
Người chiến sĩ, đền xong nợ nước,
trang sử xanh đánh dấu hiên ngang.
Đấng anh hùng, rửa sạch nhục chung,
đài liệt sĩ nêu gương trung liệt.
Than ôi!
Vì nước quên mình, sống oanh liệt chết càng oanh liệt.
Xả thân báo quốc, sống vinh quang chết cũng vinh quang
Cảm thương người, tai nạn tràn lan
Thương xót kẻ, uổng oan mất tích
Nhờ đức Phật độ về cõi tịnh
Nương tiếng Kinh thoát kiếp đao binh
Nơi dạ đài, người tử si có linh
Nương thể phách, về trai đàn chứng giám
Hỡi ơi! Thương thay!
Có linh xin chứng! Có linh xin chứng!
– Trích soạn “Kinh Nhựt tụng” – Chùa Niệm Phật Bình Dương 1994.X