Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Văn Tế Gia Tiên hay Văn khấn lễ cáo Gia tiên.

Cũng giống như các Văn khấn lễ, Cáo, trạng thông thường khác.

Mẫu Bàn Thờ Gia Tiên Tham Khảo

Chủ Lễ Lạy 2 Lạy Quỳ Khấn.

Hôm nay!

Ngày….. tháng….. năm…..

Tại: Thôn……. xã……. huyện……. tỉnh (thành)…….

Lễ chủ con là:……. thay mặt gia đình, họ hàng nội ngoại kính bái Tôn thần, Gia tiên.

Nhân ngày lễ:…….

Theo nghi lễ cổ truyền, kính cẩn sắm sửa lễ vật gồm: Hương, hoa, trà phẩm, …….

Kính dâng lễ mọn, biểu lộ lòng thành, kính dâng lên:

Ngài Đông trù tư mệnh, Táo phủ thần quân, bản gia tiên sư, bản viên thổ công, liệt vị tôn thần.

Trước linh vị của Gia tiên, Tiền tổ hoặc: Hiển khảo ( Đàn ông):…….

Hiển tỷ (Đàn bà):…….

Và các vị tiên linh tổ bá, tổ thúc, tổ cô, các vong linh phụng thờ theo tiên tổ cùng về phối hưởng.

Kính cẩn thưa rằng:

Tuân theo lệ tục, bát nước nén hương,

Kính cẩn lạy dâng, tôn thần tiên tổ.

Cúi trông phù hộ, cứu khổ trừ tai,

Tiến lộc tăng tài, gái trai hiếu thảo.

Vợ chồng hòa hảo, vận đáo hanh thông,

Âm dữ dương đồng, dốc lòng cầu khẩn.

Lòng thành kính cẩn, mong được thấu tình.

Cúi xin soi xét, muôn đội tôn linh.

Cẩn cáo! (3 lần)

Chủ Lễ Lạy Tạ 2 Lạy.

01. SỚ CÚNG TÁO QUÂN 23 THÁNG CHẠP

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Cúi nghĩ: Trời thiêng ban phúc, rộng mở phương tiện chốn nhân gian. Táo phủ gieo duyên, độ khắp mọi nhà trong cõi thế. Ba đường thấu triệt, chín cõi đều nghe. Một niệm thành tâm, hảo quang chói lọi, Nén hương quyện tỏa, mười phương Hiền thánh khắp hư không. Lòng thành khẩn thiết, kính lễ cung tôn: Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Tín chủ con là:…………………………………………………… cùng toàn thể gia đình. Ngụ tại:…………………………………………………………… Nhân ngày 23 tháng Chạp, là ngày Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân hồi quy thiên giới, bẩm cáo thiện ác ở tại nhân gian, gia đình chúng con thành tâm sửa biện hương hoa, đăng, trà, quả, thực, phẩm vật, thanh tịnh trai đàn, bày ra trước án, dâng hiến tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. Nhất tâm kính thỉnh: – Mười phương Pháp giới Phật Pháp Tăng Thường Trụ Tam Bảo. – Ngài bản gia Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân – tọa hạ. – Ngài bản xứ Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần – tọa hạ. – Ngũ Phương Long Mạch tiền chủ tiếp dẫn tài thần – tọa hạ.

( Dòng này thay đổi theo từng Năm khác nhau sẽ có cập nhật)

Chư vị Đại tướng quân Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần. Cúi mong Đức Ngài đồng giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật gia đình chúng con dâng cúng. Phỏng theo lệ cũ, ngài là vị chủ, ngũ gia tứ thần, soi xét lòng trần, Táo Quân chứng giám. Hôm nay về trời tấu trình Ngọc Đế việc thiện ác tại nhân gian. Trong năm gia đình chúng con có nhiều sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Đức Ngài gia ân châm chước, ban lộc ban phúc, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang thái, tứ thời vượng tướng, bát tiết hưng long, Xuân đa cát khánh, Hạ bảo, bình an ,Thu tống tam tai, Đông nghinh bách phúc. Lại nguyện: Trời cao giáng phúc, phúc lưu mãi mãi vô cùng. Táo Phủ ban ơn, ơn giáng hoài hoài chẳng dứt. Gia môn tốt đẹp, lớn nhỏ đều yên, Gom tài lộc Đông Tây Nam Bắc, nạp lợi lạc Xuân Hạ Thu Đông. Nạn được tiêu trừ, hằng sa phúc đức đều vân lai tập, Thân thể khỏe mạnh, mạng được bình an. Sở cầu như ý, sở nguyện tất thành.

Ngưỡng mong ơn Phật chứng minh, Thánh Hiền soi xét. Thành kính phóng sinh dâng lên Ngài Lý Ngư làm phương tiện, mong sao Ngài sớm đi sớm về. Chúng con nơi cõi nhân gian một lòng mong ngóng. Dãi tấm lòng thành văn sớ kính dâng, cúi xin chứng giám.

02. SỚ CÚNG NGÀY 30 TẾT

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Chúng con ba nghiệp thanh tịnh, năm vóc sát đất thành tâm kính lễ mười phương ba đời chư Phật – Pháp – Tăng. Tâm thành đốt nhang, kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ. Chư vị Tôn thần.

( Dòng này thay đổi theo từng Năm khác nhau sẽ có cập nhật)

Chư vị Đại tướng quân Thái Tuế Chí đức Tôn thần. Ngài Thổ Địa bản gia, Long mạch Chính thần, Kính Nghe: Cây có cội, nước có nguồn, vạn vật hữu giác, vô tình đều cậy nhờ trời che đất chở. Muôn vật từ đất nảy sinh, tướng trạng dáng hình đều do tâm tưởng.

 Hôm nay nhân ngày 30 tháng Chạp, gặp tiết cuối Đông, ngày cùng tháng tận. Tín chủ con là:……………………………… cùng toàn thế gia đình. Ngụ tại: …….……. Sắm sanh lễ vật, trà quả, hương hoa, thành kính dâng lên, hiến cúng Tôn thần, tỏ lòng tưởng nhớ, ân đức phù trì, trông nom gìn giữ, trong suốt năm qua.

Chúng con trộm nghĩ: Có được phước báo an hưởng thái bình, gia đạo hưng long, bạc tiền sung túc, chắc hẳn công lao chẳng phải đắp bồi chỉ trong một kiếp. Lại có được thân tâm khang thái, hạnh ngộ được thiện duyên tu đạo nhiệm mầu, gặp được minh sư dẫn dắt, xa lìa chốn u minh muôn kiếp, nay tỏ ngộ chân như đều cậy nhờ ở tâm từ của bách thần gìn giữ.

Lại nữa: Nhân tiết cuối năm, trước thềm xuân mới, theo đạo lý con người có đạo, phải phụng cúng Gia tiên, Tổ phụ Tổ mẫu, báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục, duy trì hệ thống hiếu lễ gia phong, kính trọng trong lòng rưng rưng tưởng niệm.Thành tâm phụng cúng chư vị Minh thần oai linh hiển hách cùng như hương linh Gia tiên châm chước hâm hưởng, chứng minh công đức.

 Kính Nguyện: Ban ân bá đức phù hộ độ trì, chứng giám lòng thành, nguyện xin gia hộ. Chúng con giãi tấm lòng thành cẩn tấu.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy Thập phương Thường trụ Tam Bảo.

Kính lạy Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

Kính lạy: Chư vị Thiên tiên Tiên chúa

Kính lạy: Hoàng Thiên Hậu Thổ, Ngũ phương Thổ Địa, Long mạch Táo Quân, Tiền chủ Tài Thần, chư vị Minh Thần.

Kính lạy: Hương linh Tổ tiên, Tiên linh Gia tộc.

Gia chủ con là:…………………………………….. cùng toàn thể gia đình. Ngụ tại:…………………………………… Nhân lúc thời khắc thiêng liêng Giao thừa, năm cũ vừa mới đi qua, Tân niên lại vừa chợt tới. Cả chốn Nhân gian tưng bừng mừng vui Xuân mới, tinh thần hân hoan phơi phới, rượu xuân nâng chúc hạnh phúc mọi nhà. Khí xuân ấm áp ban trản khắp nơi, vạn vật mới thay, lộc xuân tràn đầy, dương quang bừng sáng. Nay Ngài Thái Tuế vâng mệnh Thiên Đế, hạ giáng cõi trần, giám sát nhân gian, từ bi trải khắp, bảo hộ sinh linh, uy đức nghìn trùng, tảo trừ yêu nghiệt. Một năm Tân Sửu qua đi, 365 ngày chúng con gồng mình trong bao tân toan vất vả. Ngày hạn hán lại gặp thêm nắng chói chang, gặp ngày mưa càng mưa lụt lội hoành hành đáng sợ, bao vất vả oằn lên nặng nhọc, để đến nỗi dân tình chịu nhiều phen thống khổ. Vẫn biết rằng đều do phúc duyên nghiệp quả, nhưng lại nghe “Nhân định thắng Thiên”, nên mới dám mạnh dạn tỏ bày, mong ơn trên từ bi trợ duyên ra tay tế độ. Vào lúc này thời khắc chuyển giao, chúng con một lòng ân cần cầu xin sám hối. Nguyện Thập phương chư Phật, Bồ tát Thánh hiền, Bách Thần thương xót, gia hộ cho chúng con minh tâm hằng sáng tỏ, tham vọng không chi phối ngũ dục, bỏ vọng về chân tu hành thiện pháp. Nay đúng lúc gặp tiết giao thời, tống Cựu nghinh Tân chúng con tâm thành dâng lên trước án, cúng dàng thanh tịnh, bày tỏ nguyện cầu tha thiết, lượng ơn trên cao cả bao dung. Quan cũ về triều lưu phúc lưu ân, Tân quan thay thế thể đức hiếu sinh gia ân châm chước, ban trải từ bi gieo trồng thiện phúc, giáo hóa quần sinh cùng lên bờ giác. Lại nguyện: Chư vị Minh thần chân tâm tự tại, bản tính viên minh, che chở chúng con cùng toàn gia quyến tai ách tiêu trừ, oan khiên miễn tận, gia đạo hưng long, phúc tuệ vuông tròn, lộc tài hưng thịnh. Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám Chúng con thành tâm khẩn tấu.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy Thập phương Thường trụ Tam Bảo.

Kính lạy Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

Kính lạy: Chư vị Thiên tiên Tiên chúa

Kính lạy: Hoàng Thiên Hậu Thổ, Ngũ phương Thổ Địa, Long mạch Táo Quân, Tiền chủ Tài Thần, chư vị Minh Thần.

Kính lạy: Hương linh Tổ tiên, Tiên linh Gia tộc.

Gia chủ con là:……………….. cùng toàn thể gia đình. Ngụ tại: ………..

Nhân lúc thời khắc thiêng liêng Giao Thừa, năm cũ vừa qua, Tân niên vừa tới, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên Đán, gia quyến chúng con thành tâm sửa biện hương hoa, đăng trà quả thực, dâng lên trước án cúng dàng Phật thánh, dâng hiến Tôn thần, tiến cúng tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. Kính lễ: Thập phương chư Phật, chư Đại Bố Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị Đại Vương, ngài bản xứ Thần Linh Thổ Công Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần. Các ngài Ngũ phương Ngũ thổ Long Mạch Tài Thần. Các ngài bản gia Táo Quân, và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này, cúng xin giáng về linh sàng thụ hưởng lễ vật. Gia quyến chúng con kính mời các vị vong linh tiền chủ hậu chủ, y thảo Thụ Mộc, lỵ mỵ võng lượng lai lâm hâm hưởng. Gia quyến chúng con kính mời các cụ tổ tiên dòng họ:……………………

Nội gia tiên tổ, ngoại gia tiên tổ, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân liệt thích, cô cậu bé đỏ, viễn cận nội tộc, ngoại tộc đẳng đẳng chư vị chân linh, lai giáng linh sàng thụ hưởng lễ vật. Kỳ nguyện: Chúng con cùng toàn thể gia đình ba chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm vững tiến, gia quyến an vui, bôn mùa không chút tai ương, quanh năm them lành cát khánh, gia đình hưng vượng, con cháu vui hòa, vạn tội băng tiêu, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện chân trí tuệ thường sáng tỏ, nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ, kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Nguyện cho các hương linh nội ngoại, gia tiên, oan gia trái chủ của gia đình chúng con phát tâm tinh giác, lìa khổ u minh khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Nguyện âm siêu dương thái, pháp giới chúng sinh, đồng triêm lợi lạc, đồng thành Phật đạo. Lại nguyện: Chư vị Minh thần chân tâm tự tại, bản tính viên minh, che chở chúng con cùng toàn gia quyến tai ách tiêu trừ, oan khiên miễn tận, gia đạo hưng long, phúc tuệ vuông tròn, lộc tài hưng thịnh. Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Chúng con thành tâm khẩn tấu.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần )

Kính lạy Thập phương Thường trụ Tam Bảo.

Kính lạy Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

Kính lạy: Chư vị Thiên tiên Tiên chúa

Kính lạy: Hoàng Thiên Hậu Thổ, Ngũ phương Thổ Địa, Long mạch Táo Quân, Tiền chủ Tài Thần, chư vị Minh Thần.

Kính lạy: Hương linh Tổ tiên, Tiên linh Gia tộc.

Gia chủ con là:………………… cùng toàn thể gia đình. Ngụ tại: ……………..

Nay theo thế luật, âm dương vận hành, đến tuần Nguyên Đán, mùng Một (mùng Hai) đầu xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm, ân đức tổ tiên. Nhất tâm kính lễ, báo đáp tổ tiên. Chúng lễ con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, oản quả hương hoa, cơm , canh cụ soạn, kính dâng lên trước án. Kính mời chư vị chân linh: ……………………………………………………………………

Phổ cập thỉnh mời: Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, tằng tổ khảo, tằng tổ tỷ, tổ khảo, tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, cô cậu bé đỏ, á thân liệt thích, viễn cận nội ngoại, đẳng đẳng chi vị chân linh, trượng phép màu nương tựa Chư Phật, nhờ chân ngôn bí mật tối linh, về đây thụ hưởng đan thành, nén hương bát nước cơm canh kính mời. Gia quyến chúng con, lại xin thỉnh mời, các vị vong linh, tiền chủ hậu chủ ở trong đất này, cùng về thụ hưởng. Cúi xin: Chư vị hương linh thương xót con cháu, linh thiêng hiển ứng, phù hộ độ trì, con cháu năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, bốn mùa không hạn ách tai ương, tám tiết hưởng vinh quang phúc thọ, sở cầu như ý, sở nguyện thành tâm. Lạy Nguyện: Cho các hương linh, nội ngoại gia tiên, oan gia trái chủ của Gia đình chúng con phát tâm tỉnh giác, lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Nhất tâm khấn nguyện cúi xin Chư vị chứng minh. Lòng thành khẩn tấu.

06. SỚ CÚNG TẠ NĂM MỚI (HÓA VÀNG)

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy Thập phương Thường trụ Tam Bảo. Kính lạy Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

Kính lạy: Chư vị Thiên tiên Tiên chúa, Đệ nhất Cửu trùng thiên Thanh Vân công chúa Bản thiên Mão Dậu công chúa, Cửu thiên Huyền Nữ công chúa cùng tiên nàng bộ chúng. Kính lạy:

( Dòng này thay đổi theo từng Năm khác nhau sẽ có cập nhật)

chư vị Đại tướng quân Thái Tuế Chí đức Tôn thần.

Kính lạy: Hoàng Thiên Hậu Thổ, Ngũ phương Thổ Địa, Long mạch Táo Quân, Tiền chủ Tài Thần, chư vị Minh Thần. Kính lạy: Hương linh Tổ tiên, Tiên linh Gia tộc. Hôm nay, ngày mùng……. tháng Giêng năm Quý Mão. Tín chủ con là: ……………… cùng toàn thể gia đình. Ngụ tại: .………………… ………. Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa, cụ soạn phẩm vật lễ nghi dân lên trước án, kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua. Nay xin thiêu hóa tài mã kim ngân, phóng sinh thí thực, chẩn tế cứu bần, gieo mầm nhân thiện, tạc dạ ghi tâm công ơn cha mẹ, hiếu thuận nhu hòa với anh em và cộng đồng xã hội.

Kính nguyện: Chư vị Minh thần, oai linh hách hách, đức độ bao dung, gia ân tế độ, giải vận giải hạn, tống khứ ách tai, tiếp lộc lai tài, để vạn sự an, vận hanh khai thái. Lại dốc một lòng, tri ân Phật Thánh, giáng hạ chứng minh, nay con lễ tạ, trải thân làm hoa, đức hạnh làm hương, kính tiễn Minh thần, trở về Thiên giới. Mây vầng ngũ sắc, Long xa giá Hạc, thành kính cung nghinh rước tiễn chư Thiên trở về bản tọa. Các cụ Tiên linh, trở về Âm giới, lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, dương cơ âm mộ, mọi chỗ tốt lành, con cháu an ninh, gia đình thịnh vượng.

Lại nguyện: Các cụ Tiên linh tránh ác làm lành, cởi bỏ si mê, tu tâm chánh niệm, nhờ ơn Tam Bảo, sớm gặp thuận duyên sinh về tịnh cảnh. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám. Muôn phần sợ hãi thành kính dâng lên. Cẩn cáo.

Năm                   Tháng 12 Ngày 19 Giờ Tốt Toàn Thể Chúng Đẳng Thành Tâm Cúi Đầu Khẩn BáiVong Hậu Hóa Nương Nhờ Pháp Lực Cộng Hoạch Siêu Thăng Lòng Thành Khẩn Tấu Uy Đức Chứng Minh Văn Sớ Kính Dâng Đương Tiết Mùa ĐôngĐao Binh Nhân Tình Tùy Phật Đạo Phổ Nguyện Cửu Huyền Thất Tổ Lũy Kiếp Tông Thân Gia Lương Pháp Phái Thiền Tông Ký Bia Ký Hậu TiênChiếu Muôn Phương Mưa Pháp Thường Nhuần Gội Phật Tử Lòng Tin Sâu Ruộng Phước Càng Tăng Trưởng Nơi Nơi Hưởng Cảnh Thái Bình Chốn Chốn DứtQuang Đàm Hoa Hiện Thụy Bảo Kỳ Dân Thôn Hưởng Lộc Tài Thọ Khang Ngưỡng Mong Thiền Môn Thường Nghiêm Tịnh Toàn Chúng Mãi An Hòa Phật HuệGiám Nạp Đơn Thành Kính Nguyện Đạo Tâm Thường Kiên Cố Pháp Thể Mãi Kinh An Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Tổ Ấn TrùngKính
Lễ
Nam Mô
Tây Thiên Tứ
Thất Đông Độ
Nhị
Tam Việt Nam Lịch
Đại
Tổ Sư Thiền Tọa
Hạ Ngưỡng Mong Tổ Đức Uy Quang  
Soạn Trai Duyên Phù Tửu Hương Hoa Đăng Trà Quả Thực
Lễ
Vật Kính Dâng Giác Linh
Tổ
Sư Ngưỡng Mong Tổ
Đức Thùy
Từ
Minh Chứng
Toàn Thể Cán
Bộ
Dân Thôn Nam Phụ Lão Ấu Đàn Na Thiện Tín Chư Phật Tử Đẳng Tề
Tựu Trước Tổ Đường Lòng Thành Sửa
Nay Tại Bản Tự Chùa An Ngoại Đương Tiết Mùa Đông Ngày Húy Nhật Tổ Sư Giác Linh Tiền Bối
Khai Sơn Tạo
Tự Ngày Tháng 12 Năm  
Duy Việt Nam Quốc Hà Nam Tỉnh Phủ Lý Thành Phố Tiên Hiệp Xã
An Ngoại Thôn  
Văn Tế Tổ Sư
Đội Tế Nữ Quan Chùa An Ngoại

VĂN SỚ CÚNG PHẬT LỄ CẢI TÁNG

(bản 1)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng :

Chư Phật mười phương vốn thương đời phóng quang tiếp dẫn;

Đạo mầu ba Tạng thường dạy chúng thoát nạn trầm luân;

Lời thề sông biển xin vâng,

Ý nguyện nguồn cơn bày tỏ.

Sớ rằng :

Nay có trai gia Phật tử (tên họ – pháp danh) cùng cả gia quyến ở xã.. huyện… tỉnh…

Ngày này :

Cung kính về chùa (nhà) lễ Phật,

Cúng dường hương phẩm hoa đăng.

Thành tâm phúng tụng kinh văn, hồi hướng độ vong siêu thoát.

Mong chư Phật xót thương cứu bạt,

Nguyện vong linh may mắn dắt dìu.

Chúng con thường nhớ lời người xưa nói rằng :

Ba tấc đất chưa về,

Khó giữ thân một kiếp,

Đã về ba tấc đất,

Khó giữ mả trăm năm.

Thật vậy!

Thương thay vong linh (tên họ, pháp danh) một vị (các vị) hương linh.

Từ ngày :

Xa rời dương thế,

Vào cõi âm cung,

Man mác âm dung,

Mơ màng hồn mộng.

Những tưởng mồ mả cất xây trong đất lành bất động,

Nào ngờ nắng mưa tàn phá sao trời nỡ vô tình.

Nên chi :

Nghìn thu giấc ngủ hương linh,

Và một nấm tro tàn vong giả.

Khó mà tránh khỏi, một phen tàn tạ, đôi lúc dở dang!

Nay thời :

Pháp hội kỳ siêu đã mở

Cúng dường an vị vừa này

Cung duy chư Phật đã hay

Mạo muội một lòng bày tỏ.

Sớ văn lời ngỏ, bái bạch xin nghe.

Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo, tác đại chứng minh.

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư  A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.

Phục nguyện :

Một nấm đất vàng xin gởi mạng,
Chín tầng sen báu nguyện ghi danh,

Người đi nhẹ ghánh nhơn lành,

Kẻ ở nặng vai quả phước.

Ba đường nhẹ bước, tám khổ vượt qua,

Hạnh phúc trẻ già, an vui còn mất.

Nguyện tất cả phát tâm học Phật,

Xin mọi người cố gắng làm lành.

Phật đạo viên thành, chúng sanh độ tận.

Cẩn sớ.

Nay ngày… tháng… năm… PL. 25…

Sa môn Thích… Hòa nam thượng sớ.

VĂN SỚ CÚNG PHẬT LỄ CẢI TÁNG

(bản 2)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng :

Chư Phật mười phương, vốn thương đời phóng quang tiếp dẫn;

Đạo mầu ba Tạng, thường dạy chúng thoát nạn trầm luân.

Lời thề sông biển xin vâng,

Ý nguyện nguồn cơn bày tỏ.

Sớ rằng :

Nay có trai gia Phật tử (họ tên -pháp danh) cùng cả gia quyến ở xã… huyện… tỉnh…

Ngày nay :

Cung kính về chùa (nhà) lễ Phật

Cúng dường hương phẩm hoa đăng.

Thành tâm phúng tụng kinh văn, hồi hướng độ vong siêu thoát.

Nguyện chư Phật xót thương cứu bạt,

Nguyện vong linh may mắn dắt dìu.

Chúng con trai gia hiếu quyến thường nhớ lời người xưa than rằng :

Ba tấc đất chưa về,

Khó giữ thân trăm tuổi

Đã về ba tấc đất,

Khôn giữ mả trăm năm.

Thật vậy!

Nay nhân ngày cải táng mộ phần,

Tái an di cốt của ông (bà)…… các vị vong linh.

Than ôi vong linh!

Từ xa dương thế chưa biết về đâu,

Nắng mưa dãi dầu, bóng vàng man mác.

Ba đường lưu lạc, sáu cõi phiêu du?

Chúng con chỉ biết :

Mồ mả gìn giữ nghìn thu,

Hương lửa phụng thờ muôn thuở.

Nào ngờ :

Người đi vẫn còn dang dở, giấc ngủ chưa yên,

Kẻ ở chưa hết não phiền, cuộc đời nào định.

Tuy nhiên,

Chân tâm vốn định,

Huyễn thể khôn an,

Ngày nào chưa chứng Niết-bàn,

Lúc ấy còn mơ sanh tử.

Vì vậy,

Mả mồ khó giữ,

Hương lửa dễ tàn,

Ai chẳng bàng hoàng,

Nào không cầu nguyện.

Nay thời :

Pháp luân đã chuyển, Phật sự vừa khai,

Đầu cúi trước đài, chân quỳ xuống chiếu.

Kính dâng sớ biểu, bái bạch xin nghe.

Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo, tác đại chứng minh.

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích CaMâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.

Phục nguyện :

Một nấm đất vàng xin gởi mạng.

Chín tầng sen báu nguyện ghi danh.

Người đi nhẹ ghánh nhơn lành,

Kẻ ở nặng vai quả phước.

Lại nguyện :

An lành đất nước, hòa thuận gia đình,

Thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

Cẩn sớ.

Nay ngày… tháng… năm… PL. 25…

Sa môn Thích… Hòa nam thượng sớ.

VĂN SỚ CÚNG PHẬT LỄ CẢI TÁNG

(bản 3)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng :

Chư Phật mười phương, vốn thương đời phóng quang tiếp dẫn;

Đạo mầu ba Tạng, thường dạy chúng thoát nạn trầm luân.

Muốn báo đáp từ thân,

Xin tỏ lòng cầu nguyện.

Sớ rằng :

Nay có trai gia Phật tử (tên họ – pháp danh) cùng cả gia quyến ở xã… huyện… tỉnh…

Ngày này :

Cung kính về chùa (nhà) lễ Phật, hiến cúng hoa đăng,

Thành tâm phúng tụng kinh văn, độ vong siêu thoát.

Ngửa mong chư Phật Bồ Tát,

Từ bi tiếp độ vong linh.

Nay trai gia Phật tử và cả gia quyến rất đau lòng vì (chư) hương linh :

(Liệt kê tên họ vong linh hay nhiều vong linh).

Từ xa dương thế vào cõi âm cung,

Khó mà nghe thấy âm dung.

Dễ đâu giữ gìn mồ mả,

Lửa hương dôi khi tàn tạ.

Mưa nắng lắm lúc phũ phàng!

Do đó, vừa rồi chúng con đã xin phép ông bà cha mẹ đã qua đời để làm lễ :

Tìm lại mấy di cốt đã tàn,

Đem về xây lại mả mồ mới mẻ.

Hầu đền ơn cha mẹ,

Ngõ đáp nghĩa sanh thành.

Tuy nhiên,

Bổn phận làm con như thế đã đành,

Báo hiếu vì đạo, coi như chưa trọn.

Nay thời :

Đạo tràng kỳ siêu đã mở,

Pháp sự báo hiếu vừa bày,

Cúi đầu dâng sớ văn này,

Cung kính tỏ bày tấc dạ,

Mong rằng từ bi bất xả,

Xin được hoan hỷ xin nghe.

Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo, tác đại chứng minh.

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ ĐạiBi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện ĐịaTạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.

Phục nguyện :

Hào quang soi sáng, bóng tối tiêu tan,

Vong linh nhờ đó, tìm về lạc bang.

Tiêu tội khiên, nhiều đời nhiều kiếp,
Hưởng phước lộc, cả họ cả nhà.

Còn mất an vui, trẻ già hạnh phúc.

Cẩn sớ.

Nay ngày… tháng… năm… PL. 25…
Sa môn Thích… Hòa thượng nam sớ.

X